sobota, 3 listopada 2012

Reklamy z czasów galicyjskich (Kalendarz „Tarnowianin”)

Reklamy wybrał Jarosław Zbrożek

Wykorzystane źródła:
1.  Kalendarz „Tarnowianin” na rok 1914.