Redakcja

Moje Miasto Tarnów - Lubię to!

Moim zamiarem jest próba stworzenia wirtualnego przewodnika po Tarnowie, który przedstawiałby miasto, jako przestrzeń niezwykle bogatą poznawczo i emocjonalnie.
Nie odkrywam historii na nowo. Staram się raczej prezentować informacje rzetelne, wiarygodne i sprawdzone przez wybitnych tarnowskich badaczy dziejów miasta. Budowane, w moim przekonaniu w przystępny sposób, krótkie artykuły bazują na szeroko dostępnej literaturze poświęconej Tarnowowi.
Chcę, aby strona internetowa "Moje Miasto Tarnów" promował Tarnów, jako miasto pod każdym względem wyjątkowe.

Redaktor Naczelny - Jarosław Zbrożek (jzbrozek@gmail.com)