Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2013

Rufin Piotrowski (1806-1872) – powstaniec, zesłaniec, nauczyciel

Obraz
Rufin Piotrowski urodził się 28 stycznia 1806 r. w Malinie w powiecie radomyskim na Ukrainie. Jego rodzicami byli Józef Piotrowski i Agnieszka z Zakusiłów.

Zygmunt Bronisław Przybyłkiewicz (1905-1967) – dyplomata, publicysta

Zygmunt Bronisław Przybyłkiewicz urodził się 21 lipca 1905 r. w Tarnowie. Jego ojciec Władysław Roman Przybyłkiewicz był urzędnikiem administracji samorządowej, matka natomiast – Zofia z domu Pankowicz – pracowała  w żeńskiej szkole zawodowej w Tarnowie, gdzie była nauczycielką i dyrektorką. W 1923 r. Przybyłkiewicz zdał maturę w Państwowym II Gimnazjum w Tanowie, po czym podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1930 r. uzyskał doktorat. Wcześniej ukończył także Szkołę Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów żywo angażował się w życie studenckie, należąc m.in. do krakowskiego koła literackiego „lit.-art.”, Bratniej Pomocy Studentów UJ (wiceprezes), a także Koła Tarnowiaków (również wiceprezes).

Brzozowa − rys geograficzno-historyczny

Geografia regionu Brzozowa, niewielka wieś, obejmująca zaledwie niecałe 1.147 ha [1] znajduje się w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim, w odległości ok. 30 km od samego Tarnowa. Administracyjnie Brzozowa należy do gminy Gromnik, która liczy 69,81 km² i aktualnie obejmuje siedem wsi. Poza wspomnianą Brzozową, są to Chojnik, Golanka, Gromnik, Polichty, Rzepiennik Marciszewski oraz Siemiechów.

Kościół pw. św. Marcina w Zawadzie

Obraz
  Kościół pod wezwaniem św. Marcina we wsi Zawada zbudowany został w XV wieku [1] . Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej o ścianach pobitych gontami. Wnętrze kościoła jest jednonawowe przykryte płaskim stropem. Nad nawą znajduje się wieża konstrukcji słupowej, zwieńczona nadwieszaną izbicą, dobudowana w XVII wieku. W XVIII wieku z trzech stron do nawy dobudowano soboty. Prezbiterium kościoła jest trójboczne, a przy nim od strony północnej jest niewielka zakrystia. Dach świątyni jest namiotowy, dwuspadowy pobity gontami tak jak i daszki sobót.

Roman Frűhauf (1897-1964) – żołnierz 5. psk

Roman Frűhauf urodził się 26 kwietnia 1897 r. w Tarnowie. Jego ojciec Józef był mistrzem kowalskim pracującym w majątku Sanguszków w Gumniskach i Wierzchosławicach. Roman uczęszczał do Szkoły Wydziałowej Męskiej od 1910 r. W latach 1917-1918 służył w wojsku austriackim. Po powrocie do Tarnowa w 1918 r. zdał egzamin czeladniczy (praktykę kowalską odbywał jeszcze w latach 1912-1915). 

Adam Boryczka (1913-1988) - cichociemny z Wierzchosławic, ostatni kurier WiN-u

Obraz
Urodził się 18 września 1913 r. w Wierzchosławicach w powiecie tarnowskim. Był jednym z siedmiorga dzieci, syn Józefa i Anny z domu Padło. Wychowany w duchu patriotycznym, ojciec należał do BBWR, będąc zagorzałym Piłsudczykiem. Adam w 1934 r. ukończył Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W latach 1934-1935 był uczestnikiem kursu Podchorążych rezerwy Piechoty przy 20 pp. w Krakowie. Po ukończeniu tego kursu otrzymał przydział do 16 pp. w Tarnowie. W latach 1934-1939 pracował w Państwowej Fabryce Zakładów Azotowych w Mościcach. 1 stycznia 1937 roku awansowany do ppor. rez. piechoty. Reklamowany z wojska ze względu na stan zdrowia. Nie podlegał z tego względu mobilizacji w 1939 r. Po ewakuacji fabryki (ZA), zgłosił się do wojska jako ochotnik. Skierowany do 6 DP, walczy w szeregach jako oficer 16 pp., ranny pod Lwowem [1] .

Zbigniew Tumiłowicz (1933-2011) – pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie

Obraz
Zbigniew Tumiłowcz urodził się w 1933 r. w Domaczewie, koło Brześcia nad Bugiem. Przez większą część życia związany był z Mościcami, a zawodowo z tutejszymi Zakładami Azotowymi. Jako absolwent wydziału chemii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach związał się w 1955 r., po uzyskaniu dyplomu inżyniera chemika. Pracę rozpoczął jako technolog, by potem przejść kolejne stopnie awansu zawodowego, do stanowiska głównego inżyniera programowania i modernizacji [1] .

Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Dąbrowskiego

Obraz
Przydrożna kapliczka św. Jana Nepomucena znajduje się w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego. Zbudowana została w I poł. XIX wieku w stylu neogotyckim. Jest to budowla murowana w kształcie słupa, otynkowana, kryta blachą w formie ośmiobocznej altany otwartej czterema ostrołukowymi arkadami, z trójkątnie zakończonymi szkarpami na narożnikach. Wewnątrz kapliczki znajduję się kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena w stylu barokowym z I poł. XIX wieku. W latach 90-tych XX wieku w czasie remontu kapliczka została cofnięta o parę metrów od ulicy Dąbrowskiego.