Posty

Wyświetlanie postów z 2021

Wojciech Bandrowski (1808?-1870) – burmistrz miasta Tarnowa 1867-1870

Obraz
Wojciech Bandrowski był pierwszym burmistrzem Tarnowa w czasach autonomii galicyjskiej. Jednak informacje o jego życiu prywatnym oraz sprzed czasu zajmowania urzędu burmistrza Tarnowa są bardzo skąpe.

Dawny kościół Bernardynów pw. Matki Boskiej Śnieżnej

Obraz
Przy ul. Bernardyńskiej 24 w Tarnowie znajduje się interesujący budynek. Od strony zachodniej jego fasada jest klasycystyczna, a od strony wschodniej to kościelne prezbiterium. To właśnie dawny kościół księży Bernardynów.

Pomnik – głaz upamiętniający rozpoczęcie wizyty papieża Jana Pawła II w Tarnowie

Obraz
Papież Jan Paweł II przybył do Tarnowa 9 czerwca 1987 r. około godziny 21, lecąc śmigłowcem z Lublina. Wylądował obok hali sportowej Areny Jaskółka Tarnów [1] (ówcześnie hali sztucznego lodowiska) w dzielnicy Tarnowa – Mościcach (ówcześnie Świerczkowie).

Cmentarz wojenny nr 200

Obraz
Cmentarz wojenny nr 200 położony jest u zbiegu ulic Chyszowskiej i Łukasiewicza. Jego powierzchnia wynosi 7452 m². Założony jest na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, ogrodzony kamiennymi słupkami połączonymi parą rur stalowych. Główne wejście na cmentarz, które znajduje się od strony południowej, prowadzi przez dwuskrzydłową metalową furtkę osadzoną we fragmencie muru z kamienia na którym ustawiono betonowe kule.

Pomnik – głaz upamiętniający wmurowanie kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego pod budowę osiedla „Za torem”

Obraz
W latach 20 i 30. XX wieku wraz z budową i rozwojem Państwowej Fabryki Związków Azotowych nastąpił gwałtowny rozwój Mościc – obecnej dzielnicy Tarnowa. Istniało duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania. W związku z tym utworzono Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Nasz Dom”,  której zadaniem było zbudować nowe osiedle mieszkaniowe dla pracowników fabryki nazwane „Za torem”. W dniu 2 czerwca 1934 r. wmurowano kamienia węgielnego oraz akt erekcyjny pod jego budowę. W uroczystości wzięli udział: Prezydent RP Ignacy Mościcki i ks. biskup Franciszek Lisowski.

Kapliczka przy ul. Krakowskiej 127

Obraz
Kapliczka przy ul. Krakowskiej 127 (u zbiegu ulic Krakowskiej i Strusińskiej) zbudowana została w I połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym. Jej fundatorem była rodzina Wronów.

Nazistowska polityka okupacyjna wobec tarnowskich Żydów na podstawie afiszy z lat 1939-1942

Obraz
Wprowadzenie Wojsko niemieckie zajmowało większe budynki – głównie szkoły. Patrole krążyły po mieście, nowe dywizje przejeżdżały na wschód [1] . Ziemie polskie po zakończeniu niemieckiej operacji o kryptonimie Fall Weiss zostały podzielone na dwie części: 8 października 1939 r. dekretem Adolfa Hitlera zachodnie województwa II Rzeczypospolitej tj. śląskie, poznańskie, pomorskie oraz część województw: białostockiego, kieleckiego i krakowskiego, łódzkiego i warszawskiego zostały bezpośrednio wcielone do III Rzeszy Niemiec. Na pozostałym obszarze okupowanej Polski, która przypadła hitlerowcom po korekcie z 28 września 1939 r. [2] dekretem z 12 października 1939 r. ustanowiono władzę cywilnego generał gubernatora [3] . Po kilku dniach tj. 26 pażdziernika1939 r. z ziem pozostających pod kontrolą cywilnego generał gubernatora utworzono Generalgouvernement. Stało się to z chwilą proklamacji objęcia urzędu przez Hansa Franka [4] .

Początek końca... Los ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Tarnowa

Obraz
Dzieje Żydów w Tarnowie to historia kilku stuleci współistnienia judaizmu i chrześcijaństwa, kultury i zwyczajów żydowskich i polskich oraz języków: jidysz i polskiego... Pomimo dystansu, jaki istniał między obydwoma społecznościami, wyraźnych różnicach w jakości życia, zarówno Polacy, jak i Żydzi uzyskiwali wiele korzyści ze wspólnego życia w mieście. Tarnowianin, Abraham Chomet, ostatni przedwojenny przewodniczący gminy żydowskiej, który przeżył Holokaust, inicjator Księgi Pamięci, zmarły w Tel Awiwie ok. 1980 r. podsumowywał to wspólne zamieszkiwanie Tarnowa w następujący sposób: Być może, że było to jedyne miasto w Rzeczypospolitej, w której w Radzie Miejskiej obywatele różnych narodowości i religii pracowali w pokoju i harmonii dla dobra ogółu [1] .

Pomnik obrońców szkoły w Radłowie

Obraz
Pomnik obrońców szkoły w Radłowie stoi się na skwerze znajdującym się przy skrzyżowaniu ulic Biskupskiej z Poległych. Ma formę dwóch brył, ustawionych na schodkowym cokole, ze szczeliną pośrodku tworzącą krzyż. Między bryłami zamontowany jest metalowy orzeł wojsk lądowych RP, a poniżej metalowa tablica z napisem:

Krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa w Zakrzowie

Obraz
Krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa w Zakrzowie znajduje się obok cmentarza wojennego nr 284. Został postawiony na kwadratowym postumencie usadowionym na schodkowym cokole. Całość została wykonana z piaskowca. 

Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Brzozowej

Obraz
Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Brzozowej znajduje się w środkowej części wsi po wschodniej stronie drogi prowadzącej z Gromnika przez Brzozową do Faściszowej.

Figura św. Floriana w Wojniczu

Obraz
Figura św. Floriana w Wojniczu znajduje się we wschodniej części rynku. Ustawiona jest na wysokim cokole i nakryta metalowym baldachimem. Całość została wykonana z kamienia. 

Cmentarz wojenny nr 136 w Zborowicach

Obraz
Położenie: 49°45′40″N 20°59′39″E. Projektant: Anton Müller. Powierzchnia: 767 m². Założony na planie prostokąta, z załamaniem pośrodku (dwa pola grobowe: większe i mniejsze, leżą równolegle i posiadają podobny charakter), ogrodzony kamiennymi słupkami, przykrytymi betonowymi daszkami i połączone stalowymi rurami, bramka stalowa. Pomnik centralny to betonowy krzyż łaciński na kamiennej podstawie. Mogiły rozłożone są w jednym rzędzie, a na nich stele z tablicami żeliwnymi, imiennymi we wnękach. Pochowani to 455 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 136 w Zborowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Pomnik Poległych za Ojczyznę w Żabnie

Obraz
Pomnik Poległych za Ojczyznę w Żabnie znajduje się u zbiegu ulic Jagiełły i Kolejowej. Powstał w 1966 r. w formie betonowego obelisku wkomponowanego w wysoką podstawę z betonowej płyty na którą prowadzą schody i umieszczono na niej gazowy znicz. Na obelisku, składającego się z dziesięciu segmentów, zamieszczono herb Żabna oraz granitową tablicę z napisem: