wtorek, 26 grudnia 2017

Inseraty z czasów galicyjskich (Nowa Reforma)


 wybór inseratów Paweł Glugla 

Fotografie

1. Inseraty z czasów galicyjskich (Nowa Reforma) – zbiór (fot. z: „Nowa Reforma” 1896, numery różne).