Posty

Początek końca... Los ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Tarnowa

Grafika
Dzieje Żydów w Tarnowie to historia kilku stuleci współistnienia judaizmu i chrześcijaństwa, kultury i zwyczajów żydowskich i polskich oraz języków: jidysz i polskiego... Pomimo dystansu, jaki istniał między obydwoma społecznościami, wyraźnych różnicach w jakości życia, zarówno Polacy, jak i Żydzi uzyskiwali wiele korzyści ze wspólnego życia w mieście. Tarnowianin, Abraham Chomet, ostatni przedwojenny przewodniczący gminy żydowskiej, który przeżył Holokaust, inicjator Księgi Pamięci, zmarły w Tel Awiwie ok. 1980 r. podsumowywał to wspólne zamieszkiwanie Tarnowa w następujący sposób: Być może, że było to jedyne miasto w Rzeczypospolitej, w której w Radzie Miejskiej obywatele różnych narodowości i religii pracowali w pokoju i harmonii dla dobra ogółu [1] .

Ulica Krótka

Grafika
Ulica Krótka łączy tarnowski Rynek z Placem Kazimierza Wielkiego. Powstała w czasie lokacji miasta, a jej układ pozostał do naszych czasów niezmienny. Jak nazwa wskazuje jest to niezwykle krótka ulica licząca zaledwie kilka kamienic. Na planach miasta Tarnowa z 1848 r. i z ok. 1878 r. widoczna jest jako „Kurze Gasse”.

Plac Kazimierza Wielkiego

Grafika
Plac Kazimierza Wielkiego wytyczony został podczas lokacji miasta w 1330 r. Znajduje się po zachodniej stronie Rynku i łączy się z nim od północy ul. Katedralną, a od południa ul. Krótką. Kształt placu zbliżony jest do trójkąta. Najprawdopodobniej kształt ten wynika z adaptacji układu przedkolacyjnego. Plac miał spełniać funkcję dodatkowego obok Rynku placu handlowego.

Gabriel Morvay (1934-1988) – artysta, malarz i pisarz

Grafika
Gabriel Stanisław Morvay urodził się 16 lipca 1934 w Tarnowie (w kamienicy przy ul. Urszulańskiej 27). Jego rodzicami byli Kazimierz Morvay, konserwator dzieł sztuki w Muzeum Miasta Tarnowa z pochodzenia Węgier oraz Jadwiga Essers, urodzona na Łotwie rzeźbiarka. Ojcem chrzestnym Gabriela Morvaya był Norbert Lippóczy również z pochodzenia Węgier znany w Tarnowie handlarz win, kolekcjoner i współzałożyciel Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier w Tarnowie.

Spacer po Parku Sanguszków, luty 2020 r.

Grafika

Plaża na Piaskówce, kwiecień 2019 r.

Grafika

Park Strzelecki, grudzień 2018 r.

Grafika