Posty

Dawny kościół Bernardynów p.w. Matki Boskiej Śnieżnej

Obraz
Przy ul. Bernardyńskiej 24 w Tarnowie znajduje się interesujący budynek. Od strony zachodniej jego fasada jest klasycystyczna, a od strony wschodniej to kościelne prezbiterium. To właśnie dawny kościół księży Bernardynów.

Pomnik – głaz upamiętniający rozpoczęcie wizyty papieża Jana Pawła II w Tarnowie

Obraz
Papież Jan Paweł II przybył do Tarnowa 9 czerwca 1987 r. około godziny 21, lecąc śmigłowcem z Lublina. Wylądował obok hali sportowej Areny Jaskółka Tarnów [1] (ówcześnie hali sztucznego lodowiska) w dzielnicy Tarnowa – Mościcach (ówcześnie Świerczkowie).

Cmentarz wojenny nr 200

Obraz
Cmentarz wojenny nr 200 położony jest u zbiegu ulic Chyszowskiej i Łukasiewicza. Jego powierzchnia wynosi 7452 m². Założony jest na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, ogrodzony kamiennymi słupkami połączonymi parą rur stalowych. Główne wejście na cmentarz, które znajduje się od strony południowej, prowadzi przez dwuskrzydłową metalową furtkę osadzoną we fragmencie muru z kamienia na którym ustawiono betonowe kule.

Pomnik – głaz upamiętniający wmurowanie kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego pod budowę osiedla „Za torem”

Obraz
W latach 20 i 30. XX wieku wraz z budową i rozwojem Państwowej Fabryki Związków Azotowych nastąpił gwałtowny rozwój Mościc – obecnej dzielnicy Tarnowa. Istniało duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania. W związku z tym utworzono Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Nasz Dom”,  której zadaniem było zbudować nowe osiedle mieszkaniowe dla pracowników fabryki nazwane „Za torem”. W dniu 2 czerwca 1934 r. wmurowano kamienia węgielnego oraz akt erekcyjny pod jego budowę. W uroczystości wzięli udział: Prezydent RP Ignacy Mościcki i ks. biskup Franciszek Lisowski.

Kapliczka przy ul. Krakowskiej 127

Obraz
Kapliczka przy ul. Krakowskiej 127 (u zbiegu ulic Krakowskiej i Strusińskiej) zbudowana została w I połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym. Jej fundatorem była rodzina Wronów.

Nazistowska polityka okupacyjna wobec tarnowskich Żydów na podstawie afiszy z lat 1939-1942

Obraz
Wprowadzenie Wojsko niemieckie zajmowało większe budynki – głównie szkoły. Patrole krążyły po mieście, nowe dywizje przejeżdżały na wschód [1] . Ziemie polskie po zakończeniu niemieckiej operacji o kryptonimie Fall Weiss zostały podzielone na dwie części: 8 października 1939 r. dekretem Adolfa Hitlera zachodnie województwa II Rzeczypospolitej tj. śląskie, poznańskie, pomorskie oraz część województw: białostockiego, kieleckiego i krakowskiego, łódzkiego i warszawskiego zostały bezpośrednio wcielone do III Rzeszy Niemiec. Na pozostałym obszarze okupowanej Polski, która przypadła hitlerowcom po korekcie z 28 września 1939 r. [2] dekretem z 12 października 1939 r. ustanowiono władzę cywilnego generał gubernatora [3] . Po kilku dniach tj. 26 pażdziernika1939 r. z ziem pozostających pod kontrolą cywilnego generał gubernatora utworzono Generalgouvernement. Stało się to z chwilą proklamacji objęcia urzędu przez Hansa Franka [4] .

Początek końca... Los ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Tarnowa

Obraz
Dzieje Żydów w Tarnowie to historia kilku stuleci współistnienia judaizmu i chrześcijaństwa, kultury i zwyczajów żydowskich i polskich oraz języków: jidysz i polskiego... Pomimo dystansu, jaki istniał między obydwoma społecznościami, wyraźnych różnicach w jakości życia, zarówno Polacy, jak i Żydzi uzyskiwali wiele korzyści ze wspólnego życia w mieście. Tarnowianin, Abraham Chomet, ostatni przedwojenny przewodniczący gminy żydowskiej, który przeżył Holokaust, inicjator Księgi Pamięci, zmarły w Tel Awiwie ok. 1980 r. podsumowywał to wspólne zamieszkiwanie Tarnowa w następujący sposób: Być może, że było to jedyne miasto w Rzeczypospolitej, w której w Radzie Miejskiej obywatele różnych narodowości i religii pracowali w pokoju i harmonii dla dobra ogółu [1] .