Posty

Szczęsny Zaremba (1851-1923) – architekt, budowniczy miejski

Obraz
Szczęsny Zaremba urodził się w 1851 r. w Dulowej koło Trzebini w Powiecie Chrzanowskim. Początkowo uczył się w szkole normalnej w Trzebini, później w Chrzanowie. Kolejno pobierał nauki  w prywatnej szkole realnej Andrzeja Józefczyka w Krakowie, w szkole gimnazjalnej św. Anny w Krakowie, a następnie w wyższej szkole realnej w Krakowie. W latach 1867-71 kształcił się w CK Instytucie Technicznym.

Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego

Obraz
W 1877 r. Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej zostały wygnane z Gniezna przez rząd pruski. Szukając nowego miejsca zwróciły się do tarnowskiej Rady Miejskiej z prośbą o osiedlenie się w Tarnowie i otrzymały przychylną odpowiedź.

Wojciech Bandrowski (1808?-1870) – burmistrz miasta Tarnowa 1867-1870

Obraz
Wojciech Bandrowski był pierwszym burmistrzem Tarnowa w czasach autonomii galicyjskiej. Jednak informacje o jego życiu prywatnym oraz sprzed czasu zajmowania urzędu burmistrza Tarnowa są bardzo skąpe.

Dawny kościół Bernardynów pw. Matki Boskiej Śnieżnej

Obraz
Przy ul. Bernardyńskiej 24 w Tarnowie znajduje się interesujący budynek. Od strony zachodniej jego fasada jest klasycystyczna, a od strony wschodniej to kościelne prezbiterium. To właśnie dawny kościół księży Bernardynów.

Pomnik – głaz upamiętniający rozpoczęcie wizyty papieża Jana Pawła II w Tarnowie

Obraz
Papież Jan Paweł II przybył do Tarnowa 9 czerwca 1987 r. około godziny 21, lecąc śmigłowcem z Lublina. Wylądował obok hali sportowej Areny Jaskółka Tarnów [1] (ówcześnie hali sztucznego lodowiska) w dzielnicy Tarnowa – Mościcach (ówcześnie Świerczkowie).

Cmentarz wojenny nr 200

Obraz
Cmentarz wojenny nr 200 położony jest u zbiegu ulic Chyszowskiej i Łukasiewicza. Jego powierzchnia wynosi 7452 m². Założony jest na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, ogrodzony kamiennymi słupkami połączonymi parą rur stalowych. Główne wejście na cmentarz, które znajduje się od strony południowej, prowadzi przez dwuskrzydłową metalową furtkę osadzoną we fragmencie muru z kamienia na którym ustawiono betonowe kule.

Pomnik – głaz upamiętniający wmurowanie kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego pod budowę osiedla „Za torem”

Obraz
W latach 20 i 30. XX wieku wraz z budową i rozwojem Państwowej Fabryki Związków Azotowych nastąpił gwałtowny rozwój Mościc – obecnej dzielnicy Tarnowa. Istniało duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania. W związku z tym utworzono Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Nasz Dom”,  której zadaniem było zbudować nowe osiedle mieszkaniowe dla pracowników fabryki nazwane „Za torem”. W dniu 2 czerwca 1934 r. wmurowano kamienia węgielnego oraz akt erekcyjny pod jego budowę. W uroczystości wzięli udział: Prezydent RP Ignacy Mościcki i ks. biskup Franciszek Lisowski.