Posty

Najnowsze posty

Park Strzelecki, grudzień 2018 r.

Inseraty z czasów galicyjskich (Kalendarz „Tarnowianin”)

Kwesta na renowację zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Tarnowie 2018

Gdy przygoda staje się nauką... (wywiad z dr. Markiem Smołą)

Tarnowski „słonecznik”

Inseraty z czasów galicyjskich (Nowa Reforma)

Eustachy Stanisław Sanguszko (1842-1903) – marszałek krajowy, namiestnik Galicji

Stadion Błękitnych, ul. Piłsudskiego

Spacer po Cmentarzu Żydowskim

Inseraty z czasów galicyjskich (Zgoda)