Posty

Cmentarz wojenny nr 137 w Ciężkowicach

Obraz
Położenie: 49°48′33,0″N 20°58′40,5″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 468 m². Założony na planie równoległoboku niesymetrycznego, ogrodzony z trzech stron kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem, a od frontu betonowymi słupkami połączonymi stalowym łańcuchem. Brak bramki.  Pomnik centralny jest wkomponowany w ogrodzenie w formie kamiennej ściany zakończonej ze szczytem w kształcie oślego grzbietu z małym krzyżykiem łacińskimi na górze, na licu pomnika dwie tablice imienne oraz kamienny krzyż łaciński z medalionem z płaskorzeźbą głowy Chrystusa w koronie cierniowej, na ścianie tylnej pomnika nałożony wielki drewniany krzyż łaciński. Mogiły rozłożone w czterech rzędach, a na nich żeliwne krzyże ustawione na betonowych cokołach pojedyncze i potrójne. Pochowani to 137 żołnierzy, w tym 131 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 4 żołnierzy armii niemieckiej, 2 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny świ

Cmentarz wojenny nr 135 w Zborowicach

Obraz
Położenie: 49°45′40,7″N 20°57′58,0″E. Projektant: Anton Müller. Powierzchnia: 290 m². Założony na planie wydłużonego prostokąta, ogrodzony częściowo kamiennym murem oraz kamiennymi słupkami przykrytymi betonowym daszkiem połączonymi stalową rurą, bramka stalowa. Pomnik centralny jest w formie krzyża, położony w najwyższej części kwatery, betonowy na kamiennym cokole. Mogiły rozłożone są symetryczne, a na nich betonowe stele w trzech wersjach. Pochowani to 74 żołnierzy, w tym 23 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 49 żołnierzy armii niemieckiej i 2 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 135 w Zborowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach

Obraz
Położenie: 49°48′16,0″N 20°58′17,4″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 824 m². Założony na planie trapezu w formie tarasowej, ogrodzony od frontu stalowym płotem, pozostała część kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem. Na rogach frontowego ogrodzenia kamienne baszty pokryte gontem z krzyżem łacińskim na szczycie. Bramka stalowa. Pomnik centralny jest w formie kapliczki z kamiennym krzyżem łacińskim na licu, z dwuspadowym daszkiem pokrytym gontem. Mogiły rozłożone są w sześciu rzędach, a na nich kamienne nagrobki w trzech wersjach z wykutymi danymi o poległych. Pochowani to 102 żołnierzy, w tym 63 żołnierzy armii austro-węgierskiej 29 żołnierzy armii niemieckiej, 10 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku

Obraz
Położenie: 49°50′14″N 20°57′37″E. Projektant: Heinrich Scholz. Powierzchnia: 120 m². Założony na planie prostokąta, ogrodzony żeliwnymi sztachetami, bramka żeliwna. Pomnik centralny to betonowy cokół z datami 1914-1915, a na nim obudowana urna, za nią wysoki betonowy krzyż łaciński na cokole. Mogiły są dwie zbiorowe, a na każdej z nich ustawiony jest betonowy cokół z krzyżem na szczycie i inskrypcją na żeliwnych tablicach. Pochowani to 41 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie

Obraz
Położenie: 50°06′08″N 20°52′27″E. Projektant: Robert Motka. Powierzchnia: 371 m². Założony na planie prostokąta z dostawionym do niego w części zachodniej trapezem, ogrodzony betonowymi słupkami z rozpiętą na nich siatką i obsadzoną żywopłotem, bramka stalowa z krzyżem na szczycie. Pomnik centralny to na ośmiobocznej betonowej podstawie belkowy, betonowy krzyż łaciński. Na licu podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna. Mogiły na tarasie górnym rozłożone są w trzech rzędach, przedzielonych pomnikiem. Na dolnym, po obu stronach wejścia, pod ogrodzeniem, a na nich nagrobki betonowe z tabliczkami emaliowanymi. Na szczytach nagrobków krzyże żeliwne w trzech wersjach. Pochowani to 57 żołnierzy, w tym 27 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 16 żołnierzy armii niemieckiej oraz 14 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie – zbiór (f

Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach

Obraz
Położenie: 50°11′39″N 20°45′23″E. Projektant: Hans Watzal. Powierzchnia: 462 m².  Założony na planie prostokąta z wyłomem w ścianie tylnej gdzie umieszczony jest pomnik centralny, ogrodzony betonowym, ażurowym murem, bramka stalowa dwuskrzydłowa z motywem krzyża. Pomnik centralny to monumentalny betonowy krzyż łaciński ustawiony na trójstopniowym postumencie z bocznymi stylizowanymi ramionami. Na licu jego podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna. Mogiły rozłożone są w dwóch rzędach po obu stronach alei, a na nich ustawione na betonowych cokołach metalowe krzyże w dwóch rodzajach. Pochowani to 122 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek). 

Szczęsny Zaremba (1851-1923) – architekt, budowniczy miejski

Obraz
Szczęsny Zaremba urodził się w 1851 r. w Dulowej koło Trzebini w Powiecie Chrzanowskim. Początkowo uczył się w szkole normalnej w Trzebini, później w Chrzanowie. Kolejno pobierał nauki  w prywatnej szkole realnej Andrzeja Józefczyka w Krakowie, w szkole gimnazjalnej św. Anny w Krakowie, a następnie w wyższej szkole realnej w Krakowie. W latach 1867-71 kształcił się w CK Instytucie Technicznym.