Posty

Nazistowska polityka okupacyjna wobec tarnowskich Żydów na podstawie afiszy z lat 1939-1942

Obraz
Wprowadzenie Wojsko niemieckie zajmowało większe budynki – głównie szkoły. Patrole krążyły po mieście, nowe dywizje przejeżdżały na wschód [1] . Ziemie polskie po zakończeniu niemieckiej operacji o kryptonimie Fall Weiss zostały podzielone na dwie części: 8 października 1939 r. dekretem Adolfa Hitlera zachodnie województwa II Rzeczypospolitej tj. śląskie, poznańskie, pomorskie oraz część województw: białostockiego, kieleckiego i krakowskiego, łódzkiego i warszawskiego zostały bezpośrednio wcielone do III Rzeszy Niemiec. Na pozostałym obszarze okupowanej Polski, która przypadła hitlerowcom po korekcie z 28 września 1939 r. [2] dekretem z 12 października 1939 r. ustanowiono władzę cywilnego generał gubernatora [3] . Po kilku dniach tj. 26 pażdziernika1939 r. z ziem pozostających pod kontrolą cywilnego generał gubernatora utworzono Generalgouvernement. Stało się to z chwilą proklamacji objęcia urzędu przez Hansa Franka [4] .

Początek końca... Los ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Tarnowa

Obraz
Dzieje Żydów w Tarnowie to historia kilku stuleci współistnienia judaizmu i chrześcijaństwa, kultury i zwyczajów żydowskich i polskich oraz języków: jidysz i polskiego... Pomimo dystansu, jaki istniał między obydwoma społecznościami, wyraźnych różnicach w jakości życia, zarówno Polacy, jak i Żydzi uzyskiwali wiele korzyści ze wspólnego życia w mieście. Tarnowianin, Abraham Chomet, ostatni przedwojenny przewodniczący gminy żydowskiej, który przeżył Holokaust, inicjator Księgi Pamięci, zmarły w Tel Awiwie ok. 1980 r. podsumowywał to wspólne zamieszkiwanie Tarnowa w następujący sposób: Być może, że było to jedyne miasto w Rzeczypospolitej, w której w Radzie Miejskiej obywatele różnych narodowości i religii pracowali w pokoju i harmonii dla dobra ogółu [1] .

Ulica Krótka

Obraz
Ulica Krótka łączy tarnowski Rynek z Placem Kazimierza Wielkiego. Powstała w czasie lokacji miasta, a jej układ pozostał do naszych czasów niezmienny. Jak nazwa wskazuje jest to niezwykle krótka ulica licząca zaledwie kilka kamienic. Na planach miasta Tarnowa z 1848 r. i z ok. 1878 r. widoczna jest jako „Kurze Gasse”.

Plac Kazimierza Wielkiego

Obraz
Plac Kazimierza Wielkiego wytyczony został podczas lokacji miasta w 1330 r. Znajduje się po zachodniej stronie Rynku i łączy się z nim od północy ul. Katedralną, a od południa ul. Krótką. Kształt placu zbliżony jest do trójkąta. Najprawdopodobniej kształt ten wynika z adaptacji układu przedkolacyjnego. Plac miał spełniać funkcję dodatkowego obok Rynku placu handlowego.

Gabriel Morvay (1934-1988) – artysta, malarz i pisarz

Obraz
Gabriel Stanisław Morvay urodził się 16 lipca 1934 w Tarnowie (w kamienicy przy ul. Urszulańskiej 27). Jego rodzicami byli Kazimierz Morvay, konserwator dzieł sztuki w Muzeum Miasta Tarnowa z pochodzenia Węgier oraz Jadwiga Essers, urodzona na Łotwie rzeźbiarka. Ojcem chrzestnym Gabriela Morvaya był Norbert Lippóczy również z pochodzenia Węgier znany w Tarnowie handlarz win, kolekcjoner i współzałożyciel Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier w Tarnowie.

Spacer po Parku Sanguszków, luty 2020 r.

Obraz