Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej

Projektant: Siegfried Haller. Powierzchnia: 708 m².

Założony na planie nieregularnego wieloboku. Ogrodzony kamiennymi słupkami przykrytymi betonowym daszkiem i połączonymi sztachetowym, drewnianym płotem. Bramka drewniana.

Pomnik centralny to stylizowana kapliczka kamienna, nakryta ostrym daszkiem z gontów, zwieńczona symbolem krzyża łacińskiego, namiotowy dach podtrzymują cztery masywne kolumny kamienne osłaniające niski krzyż łaciński.

Mogiły są rozłożone nieregularnie, a na nich niskie betonowe nagrobki, krzyże żeliwne w kilku rodzajach.

Pochowani to 63 żołnierzy, w tym 34 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 29 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Lokalizacja


Galeria 2015 r. - (kliknij tutaj) - fot. Jarosław Zbrożek.

Bibliografia
Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.