niedziela, 14 października 2012

Reklamy w tarnowskiej prasie międzywojennej (Głos Ziemi Tarnowskiej)


reklamy wybrała Małgorzata Budzik

Wykorzystane źródła:
1. „Głos Ziemi Tarnowskiej” 1937, nr różne.