Reklamy w tarnowskiej prasie międzywojennej (Głos Ziemi Tarnowskiej) 
reklamy wybrała Małgorzata Budzik

Fotografie

1. Reklamy w tarnowskiej prasie międzywojennej (Głos Ziemi Tarnowskiej) – zbiór (fot. z: „Głos Ziemi Tarnowskiej” 1937, nr różne).