Spacer po Cmentarzu Żydowskim


Fotografie

1. Spacer po Cmentarzu Żydowskim – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).