Spacer po Cmentarzu Żydowskim

Fotografie

1. Spacer po Cmentarzu Żydowskim – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).