Stadion Błękitnych, ul. Piłsudskiego
Fotografie

1. Stadion Błękitnych, ul. Piłsudskiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).