Stadion Błękitnych, ul. Piłsudskiego


Fotografie

1. Stadion Błękitnych, ul. Piłsudskiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).