Dom Mikołajowskich


Dom Mikołajowskich to gotycko-renesansowa kamienica w północno-zachodniej części Placu Katedralnego. Jest to budynek piętrowy, podpiwniczony, jednotraktowy. Pośrodku budynku mieści się sień i klatka schodowa. Piwnice oraz jedno z pomieszczeń na paterze są nakryte sklepieniem kolebkowym, natomiast pozostałe pomieszczenia posiadają oryginalne drewniane stropy. Budynek posiada wiele oryginalnych detali architektonicznych. Najciekawsze to portale: wejściowy i dwa wewnątrz budynku oraz tablice erekcyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Pierwszymi właścicielami kamienicy byli Koruszowscy herbu Kościesza, herb ten widnieje w portalu głównego wejścia. Prawdopodobnie około 1524 r. (data na tablicy erekcyjnej) budynek nabyli Mikołajowscy, którzy dokonali jego przebudowy. W 1527 r. Mikołajowscy zapisali kamienicę wikariuszom kolegiaty i była w ich posiadaniu do 1547 r., kiedy to nabył ją kanonik kantor Marcin Blady, zostając tym samym własnością kapituły. W 1760 r. budynek stał się mieszkaniem rektora kolonii akademickiej, a od 1808 r. do początku XX wieku mieściła się w nim szkoła realna i gimnazjum. Od 1930 r. w kamienicy działał Powiatowy Ośrodek Zdrowia oraz Muzeum Higieny. Po drugiej wojnie światowej stała się częścią kompleksu budynków Muzeum Diecezjalnego.

Jarosław Zbrożek

Lokalizacja

 

Galeria 2011 r.(kliknij tutaj) – fot. Jarosław Zbrożek.

Bibliografia
Opracowania:
1. Bukowski T., Dom Mikołajowskich, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.
2. Krupiński A. B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Tarnów 1989.