Juliusz Albinowski (1856-1929)

Generał dywizji dr Juliusz Albinowski urodził się 5 marca 1856 r. w Tarnowie[1]. Pochodził z rodziny o tradycjach inteligenckich. Był absolwentem gimnazjum państwowego w Tarnowie i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako zawód wybrał służbę wojskową. W 1879 r. został oficerem armii austriackiej. Za zasługi w 1896 r. otrzymał awans na stopień pułkownika. W 1904 r. został mianowany na generała brygady. Brał udział w I wojnie światowej w szeregach armii austriackiej, walczył na froncie rosyjskim i włoskim.

W listopadzie 1914 r. był komendantem szkoły podchorążych w Krakowie. Dla legionistów legitymujących się minimum średnim wykształceniem zorganizował 6-tygodniowe kursy, które miały na celu przygotowanie kadry oficerskiej dla walczących na froncie Legionów. Ukończyło je ponad 100 legionistów[2]. W 1918 r. podjął służbę jako generał brygady w Wojsku Polskim. Był przewodniczącym komisji weryfikacyjnej (grupy byłych oficerów austriackich). W 1921 r. otrzymał awans na stopień generała dywizji Wojska Polskiego, wkrótce potem w 1923 r. przeniesiony został w stan spoczynku.

Zamieszkał na stałe we Lwowie, gdzie zmarł 2 listopada 1929 r. Pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Grobowiec jego znajduje się w alei głównej, od ronda pierwszego w głąb cmentarza w kierunku grobów powstańców z roku 1863-64[3]. Za swoje zasługi odznaczony był między innymi wysokimi odznaczeniami i orderami austriackimi.

dr hab. Edmund Juśko prof. KUL

 Bibliografia

Opracowania:
1. Bartosz W., Przywracani pamięci. Generałowie II Rzeczypospolitej (rodacy Ziemi Tarnowskiej), gen. dyw. Dr aud. Julian Albinowski, „Zeszyty Wojnickie” 1997, nr 62.

Strony internetowe:
1. Genealogia portalo Foraj kuzoj el Eŭropo. [Online].
Protokół dostępu: <http://worsten.org/ukraino/lviv/nomaroj/lvovo_1902/fam_1902_a.htm>.
2. Mój Lwów. [Online].
Protokół dostępu: <http://www.lwow.com.pl/>.
3. Stachnik P., Szkoła Podchorążych. Forty CK Twierdzy Kraków. [Online].
Protokół dostępu: <http://www.fortyck.pl/art_37.htm>.
4. Stankiewicz J., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - Nazwiska od A do L. Genealogia. Stankiewicze z przyjaciółmi. [Online].
Protokół dostępu: <http://www.stankiewicz.e.pl/forum/viewtopic.php?t=374>.
5. Stronghold. Twierdza.art.pl. [Online].
Protokół dostępu: <http://www.twierdza.art.pl>.
                                   
[1] W. Bartosz, Przywracani pamięci. Generałowie II Rzeczypospolitej (rodacy Ziemi Tarnowskiej),
gen. dyw. Dr aud. Julian Albinowski, „Zeszyty Wojnickie” nr (62) 1997, s. 11.
[2] P. Stachnik, Szkoła Podchorążych. Stronghold. Twierdza.art.pl. [Online]. Protokół dostępu: <http://www.twierdza.art.pl/a_szkola.htm>.
[3] Mój Lwów. [Online]. Protokół dostępu: <http://www.lwow.com.pl/>.