Pomnik 5. Pułku Strzelców Konnych


W okolicy ulicy Matki Bożej Fatimskiej, w sąsiedztwie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego na terenie dawnych koszar im. Jazdy Kłuszyńskiej stoi pomnik 5. Pułku Strzelców Konnych. Został zbudowany według projektu porucznika Tadeusza Ujejskiego. Upamiętnia oficerów i szeregowych 5. Pułku Strzelców Konnych poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921.
 
Pomnik przedstawia orła bez korony stojącego na czterościennym korpusie spoczywającym na wysokim cokole. Na pomniku wyryto napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna. Poległym w obronie odrodzonej Ojczyzny, oficerom i szeregowym 5 Pułku Strzelców Konnych, Koledzy. 1920-1923”.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce 9 września 1923 r. W 2009 r. został gruntownie odrestaurowany (przez Barbarę Dworaczyńską) nakładem Powiatu Tarnowskiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, plac wokół pomnika uporządkowała Gmina Miasta Tarnowa i nadała mu nazwę im. 5. Pułku Strzelców Konnych.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Radoń Z., Pomnik 5 Pułku Strzelców Konnych, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Fotografie

1. Pomnik 5. Pułku Strzelców Konnych – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).