Pomnik Jana Pawła II na Placu Katedralnym


W 1981 r. na Placu Katedralnym w Tarnowie odsłonięto, jeden z pierwszych na świecie, pomnik papieża Jana Pawła II. Wykonany z brązu w odlewni Tadeusza Kowalówki w Węgrzycach koło Krakowa, stanął pomiędzy absydą a ścianą kaplicy Kościoła Katedralnego. Autorem rzeźby jest Bronisław Chromy, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pomnik ma 4,8 m wysokości i postawiony jest bezpośrednio na poziomie bruku placu bez jakiegokolwiek cokołu lub postumentu. Papieża Polaka przedstawiono w stroju pontyfikalnym: w ornacie z paliuszem oraz w mitrze papieskiej na głowie. Nie ukazano nóg postaci. Sama rzeźba jest manierystyczna w formie odwróconego ku górze trójkąta.

Pomysłodawcami wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Tarnowie byli księża prałaci: Władysław Bochenek i Kazimierz Kos. Miejsce ustawienia pomnika wydaje się jak najbardziej właściwe ze względu na symboliczny fakt, iż właśnie na Placu Katedralnym w Tarnowie kardynał Karol Wojtyła uczestniczył w nabożeństwie bezpośrednio przed swym wyjazdem do Rzymu na konklawe. Pomysł wydawał się trudny do zrealizowania ze względu na sytuację polityczną w kraju oraz fakt, iż statuę wystawiono osobie żyjącej. Jednak ówczesny biskup ordynariusz Jerzy Ablewicz przystąpił do realizacji pomysłu.

W piątek 26 czerwca 1981 r. gotowy pomnik przywieziono do Tarnowa, gdzie o godz. 13.45 został osadzony na żelbetowej konstrukcji powiązanej z fundamentem – na poziomie ziemi. Natomiast w poniedziałek 29 czerwca o godz. 17.00 w obecności około 10 000 wiernych miało miejsce jego odsłonięcie. W trakcie opuszczania papieskiej flagi, którą został nakryty kilkunastu trębaczy odgrywało specjalnie skomponowany na tę okazję hejnał. Później odprawiono mszę św., a biskup ordynariusz wygłosił uroczystą homilię. Odczytano również nadesłany przez Jana Pawła II okolicznościowy telegram. Po nabożeństwie zebrani wysłuchali przedstawiające dotychczasowe życie i działalność Papieża Polaka oratorium.

Na pamiątkę wydarzenia Poczta Polska wydała okolicznościowy kasownik oraz ukazała się pocztówka z widokiem nowego tarnowskiego pomnika.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Bułdys B., Pomnik Papieża Jana Pawła II, [w:] Tarnów - Stare Miasto - Wielki Przewodnik, t. 2, red. S. Potępa, Tarnów 1995.
2. Skwarek B., Pomniki Jana Pawła II w Tarnowie, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Fotografie

1. Pomnik Jana Pawła II na Placu Katedralnym – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).