Pomnik przyrody – głaz narzutowy


W granicach administracyjnych miasta Tarnowa, na al. Tarnowskich, znajduje się punkt przecięcia 21 południka z 50 równoleżnikiem, który w 1983 r. został wymierzony przez Mieczysława Sobola  – znanego tarnowskiego geodetę. 

W miejscu wyznaczonym przez Pana Sobola ustawiono znaleziony przez chłopów z okolic Ryglic duży polodowcowy głaz narzutowy z różowego granitu. Rok później Urząd Miasta Tarnowa wykonał betonowy cokół oraz mosiężną tabliczkę opisującą ten wyjątkowy pomnik przyrody.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Inne:
1. Rozmowa przeprowadzona przez autora z Mieczysławem Sobolem.

Fotografie

1. Pomnik przyrody – głaz narzutowy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).