Ulica Adama Mickiewicza


Ulica Adama Mickiewicza zlokalizowana jest w północnej części miasta, w dzielnicy Zawale. Łączy ona ulicę Piłsudskiego z ulicą Starodąbrowską. Nazwa ulicy pochodzi od imienia Adama Mickiewicza, polskiego poety doby romantyzmu. Imię wieszcza nadane zostało jednej z ważniejszych tarnowskich dróg w 1900 r.

Pierwsze plany utworzenia ulicy Adama Mickiewicza pochodzą już z 1838 r. Wedle nich miała ona stać się połączeniem polnej dróżki, później ulicy Lipowej, z ulicą Zdrojową obecną Goldhammera. Otwarcie jej jednak nastąpiło zdecydowanie później, bo aż po ponad pięćdziesięciu latach w 1889 r. Wtedy to ulica Adama Mickiewicza połączyła ulicę Seminaryjską z ulicą Goldhammera. Później, od 1951 r. nazwa została przedłużona na ulicę B. Pierackiego, do 1934 r. nazywaną Koszarową. Układ szerokiej ulicy Adama Mickiewicza zlokalizowany został na osi miasta wschód-zachód. Ukształtowanie jej natomiast pod względem urbanistycznym to przede wszystkim eklektyczna dwupiętrowa zabudowa oraz rozległe skwery. Nowoczesne inwestycje budowlane w jej rejonie rozpoczęto na przełomie XIX i XX wieku. W efekcie przy ulicy Adama Mickiewicza powstały między innymi: Szkoła Wydziałowa Żeńska im. Franciszka Józefa I, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” czy okazały Bank Austro-Węgierski. Po południowej stronie ulicy, przed ulicą Goldhammera (dawniej Zdrojową) usytuowany był na wzniesieniu obszerny plac nazywany do początku XX wieku Placem Końskim. Odbywały się tu głośne targi koni, z których słynęło miasto w całej Galicji od lat 70. do początku XX wieku. Teraz są to planty miejskie im. Henryka Sienkiewicza.
Nieopodal placu wybudowano w 2010 r. pierwsze i jedyne jak dotychczas w Tarnowie przejście podziemne. Po północnej stronie ulicy, naprzeciw Placu Sienkiewicza, znajdował się w okresie międzywojennym dworzec autobusowy dla linii międzymiastowych, przeniesiony tutaj z Placu Pod Dębem.

Współczesny kształt ulicy pochodzi z 1951 r. Charakter swój zyskał po przedłużeniu nazwy na dawną ulicę Bronisława Pierackiego, biegnącą od ulicy Goldhammera w kierunku na wschód. Współcześnie przy ulicy Adama Mickiewicza znajdują się: siedziba Prezydenta Miasta Tarnowa, Urząd Pocztowy, remontowany Teatr im. L. Solskiego, stale rozbudowywany kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, "Fermata" Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych.

Małgorzata BudzikBibliografia

Opracowania:
1. Budzik M., Mickiewicza Adama ulica, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Fotografie

1. Ulica Adama Mickiewicza – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).