Ferdynand Chottek (1781-1836) – biskup tarnowski (nominat) 1831


Ferdynand Maria Chottek ur. 8 września 1781 r. w Wiedniu, pisał się z Wognin. W stolicy Austrii ukończył gimnajzum, studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim filozofię i teologię. 29 grudnia 1805 r. został wyświęcony na kapłana. Studia kontynuował w Pradze, gdzie 12 listopada 1808 r. uzyskał tytuł stopień doktora filozofii i teologii.

Od 1806 r. pracował w Passau i w Ołomuńcu, gdzie wykładał w seminarium duchownym. Został kanonikiem i prepozytem infułatem kapituły ołomunieckiej. 14 kwietnia 1817 r. został mianowany przez papieża Piusa VII biskupem sufraganem ołomunieckim. Sakrę biskupią przyjął 1 czerwca 1817 r. w Kromieryżu z rąk kard. M. T. Trautmannsdorfa.

30 grudnia 1830 r. został mianowany przez cesarza Franciszka I biskupem tarnowskim. 30 września 1831 r. prekonizował go na to stanowisko papież Grzegorz XVI. Jego jedyną działalnością w diecezji tarnowskiej było przygotowanie listu do duchowieństwa i wiernych. Po śmierci kard. Rudolfa Habsburga został 19 października 1831 r. wybrany metropolitą ołomunieckim. Prekonizację papieską na to arcybiskupstwo otrzymał 24 lutego 1832 r.

Zmarł w Pradze 5 września 1836 r. podczas epidemii cholery, jego grób nie zachował się.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Kumor B., Diecezja tarnowska, Kraków 1985.
2. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. I, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.

Czasopisma:
1. Brożek G., Odesłane kufry, „Tarnowski Gość Niedzielny” 2011, nr 7.

Fotografie

1. Ferdynand Chottek (fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie).