Franciszek Zachariasiewicz (1770-1845) – biskup tarnowski 1836-1840


Franciszek Ksawery Zachariasiewicz ur. 1 grudnia 1770 r. w Stanisławowie, był synem Zachariasza Abgarowicza i Heleny z Passakasow. Ormianin. Ukonczył gimnazjum w Stanisławowie a następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie studiował filozofię i teologię. 

9 sierpnia 1795 r. otrzymał we Lwowie święcenia kapłańskie z rąk abpa J. Tumanowicza. Został mianowany wikarym przy katedrze ormiańskiej we Lwowie. W 1797 r. uzyskał tytuł doktora teologii i podjął wykłady z historii Kościoła na UJK we Lwowie, zaś w 1800 r. został profesorem UMK. W 1805 r. mianowano go profesorem UJ, lecz tej nominacji nie przyjął. W latach 1806-1827 wykładał prawo świeckie na UJK we Lwowie, zaś w latach 1826-1827 pełnił funkcję rektora tej uczelni. W 1831 r. został dyrektorem studium teologicznego.

15 listopada 1812 r. zmienił obrządek i został kapłanem archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Szybko awansował: był kanonikiem, kustoszem i wikariuszem kapituły metropolitalnej lwowskiej. 2 września 1835 r. cesarz Ferdynand I mianował go biskupem tarnowskim, zaś 1 lutego 1836 r. papież Grzegorz XVI prekonizował go na to stanowisko. Sakrę biskupią otrzymał we Lwowie 26 kwietnia 1836 r. z rąk swojego poprzednika w Tarnowie, abp F. Pisztka. Uroczysty ingres do katedry tarnowskiej odbył się 12 maja 1836 r. 

Jako ordynariusz tarnowski dokończył budowę seminarium duchownego, dokonał otwarcia studiów filozoficzno-teologicznych, zalecał zakładanie bibliotek i szkół parafialnych, wprowadził do obowiązkowych śpiewów kościelnych nabożeństwo „Gorzkich Żali” oraz nakazał wybudowanie stacji drogi krzyżowej. 

10 marca 1840 r. cesarz Ferdynand I mianował go biskupem przemyskim, zaś prekonizację papieską uzyskał 13 lipca 1840 r. W Przemyślu wizytował parafie i popierał towarzystwo wstrzemięźliwości. Bp Zachariasiewicz jest autorem wielu kazań oraz prac z zakresu historii Kościoła i prawa kanonicznego. Zmarł 12 czerwca 1845 r. w Przemyślu, gdzie spoczywa.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Kumor B., Diecezja tarnowska, Kraków 1985.
2. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. I, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.

Czasopisma:
1.Brożek G., Mądra głowa, „Tarnowski Gość Niedzielny” 2011, nr 9.

Fotografie

1. Franciszek Zachariasiewicz (fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie).