Grzegorz Ziegler (1770-1852) – biskup tarnowski 1822-1827


Grzegorz Tomasz Ziegler ur. 7 marca 1770 r. w Kirchheim w Szwabii, był synem Jakuba Zieglera i Franciszki z domu Kiderle. Ukończył gimnazjum w Ottobeuren w zakonie oo. Benedyktynów, a następnie 2-letnie studia filozoficzne w miejscowości Rot.

W 1788 r. wstąpił do zakonu oo. Benedyktynów w Wiblingen, gdzie otrzymał imię Tomasz. 25 maja 1793 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Konstancji z rąk bpa Leopolda von Baden. Pracował w gimnazjum zakonnym w Wiblingen, następnie w Konstancji. Od 1798 r. był profesorem gimnazjum we Fryburgu, potem kolejno przeorem zakonu w Wiblingen i od 1804 r. dyrektorem gimnazjum w Ehingen. 7 paździenrika 1806 r. uzyskał doktorat z teologii na uniwersytecie w Salzburgu i po sekularyzacji klasztoru przeniósł się do Tyńca, gdzie został przeorem. Od 1807 r. był profesorem teologii dogmatycznej na UJ, a następnie dziekanem Wydziału Teologicznego.

W 1809 r. wyjechał do Linzu, gdzie w seminarium duchownym wykładał historię Kościoła, potem  w seminarium duchownym w Linzu, a od 1815 r. uniwersytecie w Wiedniu. 5 lutego 1822 r. otrzymał nominację cesarza Franciszka I na biskupa diecezji tynieckiej, zaś 25 kwietnia 1822 r. prekonizował go na to biskupstwo papież Pius VII. Sakrę biskupią przyjął 29 czerwca 1822 r. w Wiedniu w kościele oo. Augustianów z rąk kard. Rudolfa Habsburga, a następnie odbył się jego ingres do Tyńca. Ze względu na zniszczenia klasztoru podczas działań wojennych, bp Ziegler osiadł w Bochni. Tam w budynkach poklasztornych utworzył kurię i seminarium duchowne. Zabiegał o budowę nowego seminarium.

W 1826 r. bp Ziegler zdecydował o przeniesieniu stolicy diecezji do Tarnowa i rozpoczął restaurację dawnej katedry. W tym czasie przedłużono prezbiterium i wykonano stalle dla kanoników katedralnych. 23 kwietnia 1826 r. papież Leon XII zmienił nazwę diecezji tynieckiej na tarnowską, zaś 8 lipca 1827 r. odbył się ingres bpa Zielgera do katedry tarnowskiej. Jako ordynariusz wizytował parafie, zorganizował kurię diecezjalną. 13 kwietnia 1827 r. otrzymał nominację cesarza na biskupa w Linzu, dokąd został prekonizowany przez papieża 25 czerwca 1827 r. 6 sierpnia 1827 r. wyjechał z Tarnowa. Jako bp w Linzu utworzył małe seminarium, urządził jubileusz bł. Benedykta. Zmarł 15 kwietnia 1852 r. w Linzu i tam w podziemiach katedry został pochowany.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Hosp E., Bischof Gregorius Thomas Ziegler ein Vorkampfer gegen den Josephismus, Linz 1956.
2. Kumor B., Diecezja tarnowska, Kraków 1985.
3. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. I, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.

Czasopisma:
1. Brożek G., Dwie stolice, „Tarnowski Gość Niedzielny” 2011, nr 6.

Fotografie

1. Grzegorz Ziegler (fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie).