Pomnik Ofiar Stalinizmu


Pomnik Ofiar Stalinizmu stojący na Placu Ofiar Stalinizmu powstał z inicjatywy tarnowskiego oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Realizacją tego pomysłu zajął się społeczny komitet pod przewodnictwem Tadeusz Juzy.

Pomnik został wykonany wg projektu Stefana Dousy i Wojciecha Kosińskiego, kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II podczas nabożeństwa w Nowym Sączu 16 czerwca 1999 r.

Pomnik ma 6 m. wysokości, przedstawia postać kobiety – Victorii (symbol zwycięstwa) wykonanej z brązu, ustawionej na betonowym postumencie. Z jej lewej ręki wzlatują trzy orły, natomiast prawą ręką stara się poderwać do lotu czwartego. Na czole postumentu wykonano napis „Ofiarom Stalinizmu”.

Uroczystego odsłonięcia pomnika 17 września 2000 r. dokonali Tadeusz Juza, Józef Rojek – (prezydent miasta Tarnowa), Antoni Zięba – (przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie), a poprzedziła go msza święta w intencji ofiar stalinizmu celebrowana w Bazylice Katedralnej przez ordynariusza diecezji tarnowskiej ks. bpa Wiktora Skworca. Ks. bp. dokonał również poświecenia pomnika oraz złożył pod nim pierwsze kwiaty. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Ryszard Masłowski (wojewoda małopolski), Andrzej Sasuła (wicemarszałek małopolski) i Michał Wojtkiewicz (starosta tarnowski).

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1.  Smagacz A., Pomnik Ofiarom Stalinizmu, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Czasopisma:
1. „Temi” 2000, nr 38.

Fotografie

1. Pomnik Ofiar Stalinizmu – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).