Edward Komar (1872-1943) – tarnowski biskup pomocniczy 1921-1943


Edward Komar ur. 18 stycznia 1872 r. w Koprzywnicy koło Sandomierza, był synem Józefa Komara i Anny z Węglewskich. Szkołę powszechną ukończył w Koprzywnicy, a następnie kształcił się w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie.
 
Studiował filozofię i teologię studiował w Seminarium Duchownym w Krakowie na Stradomiu, a następnie w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 sierpnia 1897 r. w Krakowie. Kontynuował studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat. W 1900 r. został wikariuszem w Morawicy, zaś w 1901 r. ojcem duchownym w WSD w Krakowie. Autor książek: Życie ks. Stanisława Moszyńskiego (1908), Rozważania i sprawozdania z życia duchownego (1909) i Kardynał Puzyna. Moje wspomnienia (1912). Od 1915 r. proboszcz w Osielcu, zaś od 1920 r. proboszcz w Suchej i dziekan dekanatu suskiego.

16 czerwca 1921 r. mianowany przez papieża Benedykta XV tarnowskim biskupem pomocniczym. Sakrę biskupią przyjął 11 września 1921 r. w katedrze z rąk bpa L. Wałęgi. Od 1921 r. był wikariuszem generalnym, oficjałem sądu biskupiego.

W latach 1921-1936 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zreorganizował studia teologiczne, dodając piąty rok i rozbudował seminarium. Od 1936 r. był prepozytem kapituły. Wizytował parafie, ożywiał działalność Akcji Katolickiej, diecezjalnego Związku Caritas i innych instytucji oraz organizacji kościelnych. W 1939 r. został wybrany wikariuszem kapitulnym. 24 czerwca 1940 r. został mianowany przez papieża Piusa XII administratorem apostolskim diecezji tarnowskiej. Podczas wojny pomagał wysiedlonym i więźniom.

Zmarł 29 września 1943 r., spoczywa w podziemiach kaplicy św. Józefa na Cmentarzu Starym w Tarnowie.

Mieczysław Czosnyka

 Bibliografia

Opracowania:
1. Kumor B., Diecezja tarnowska, Kraków 1985.
2. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. I, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.

Fotografie

1. Edward Komar (fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie).