Michał Blecharczyk (1909-1965) – tarnowski biskup pomocniczy 1958-1965


Michał Blecharczyk ur. 26 sierpnia 1909 r. w Rabie Niżnej, był synem Józefa Blecharczyka i Katarzyny z domu Masłowiec. Szkołę powszechną ukończył w Rabie Niżnej, zaś gimnazjum w Nowym Targu i w Tarnowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 marca 1932 r. z rąk abpa L. Wałęgi.

W latach 1932-1936 r. był wikariuszem w Ciężkowicach, a następnie od 1936 r. w Baranowie Sandomierskim. W 1938 r. uzyskał stopień magistra teologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1939 r. był wikarym w Brzesku, brał udział w tajnym nauczaniu. Był inwigilowany przez niemieckie władze okupacyjne. Od 1945 r. ojciec duchowny w WSD w Tarnowie, gdzie prowadził wykłady z liturgiki i apologetyki. Był inspiratorem wydawania gazety „Sodalis Marianus”

W 1949 r. obronił doktorat teologii na Wydziale Teologicznym UJ, na podstawie pracy pt. „O twórczości Augusta Cieszkowskiego”. Przygotowywał też rozprawę habilitacyjną (Religijne poznawanie Boga według Romana Guardiniego. Studium krytyczne). Od 1953 r. proboszcz w Bochni i dziekan dekanatu bocheńskiego.  od kwietnia 1958 r. prałatem.

6 lipca 1958 r. papież Pius XII mianował ks. Blecharczyka na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Sakrę biskupią przyjął w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Tarnowie 5 października 1958 r. z rąk abpa E. Baziaka. Był dziekanem dekanatu tarnowskiego miejskiego, kanonikiem scholastykiem tarnowskiej kapituły katedralnej. Pośrednio brał udział w pracach II Soboru Watykańskiego, przesyłając do Rzymu swoje uwagi i propozycje, osobiście miał wziąć udział w obradach soboru w 1965 r., lecz nie pozwolił na to pogarszający się stan zdrowia. Czasowo mieszkał w Łącku.

Zmarł w Tarnowie 10 listopada 1965 r., spoczywa w Olszówce.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Kumor B., Diecezja tarnowska, Kraków 1985.
2. Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. I, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.

Fotografie

1. Michał Blecharczyk (fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie).