niedziela, 26 sierpnia 2012

Tarnowskie bramy
 Fotografie

1. Tarnowskie bramy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).