Piotr Bednarczyk (1914-2001) – tarnowski biskup pomocniczy 1968-1991


Piotr Longin Bednarczyk ur. 23 lutego 1914 r. w Sowlinach k. Limanowej, był synem Stanisława Bednarczyka i Barbary z domu Jasica. Szkołę powszechną ukończył w Limanowej Uczył się od 1933 r. w Seminarium Nauczycielskim w Tarnowie, a natępnie w Gimnazjum w Krakowie, gdzie w 1935 r. zdał maturę.

W latch 1936-1939 studiował psychologię i pedagogikę na Uniwersytecie Poznańskim, pracując jednocześnie jako nauczyciel. Od 1940 r. studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1944 r. Pracował jako wikariusz w Szczepanowie 1944-1946, a następnie objął stanowisko wykładowcy w WSD oraz wicerektora internatu św. Józefa w Tarnowie.

W 1947 r. obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Poznańskim, zaś w 1952 r. doktorat z teologii na UJ w Krakowie. W 1960 r, został wicerektorem Seminarium Duchownego, a następnie wizytatorem diecezjalnym i referentem ds. katechezy. Na prośbę bpa J. Ablewicza papież Paweł VI mianował ks. Bednarczyka 21 lutego 1968 r. biskupem pomocniczym w Tarnowie. Sakrę biskupią przyjął 21 kwietnia 1968 r. w Tarnowie z rąk metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. Był prepozytem Kapituły Katedralnej w Tarnowie. 

W 1991 r. przeszedł na emeryturę, od 1999 r. jako biskup senior. Zmarł w Limanowej 7 sierpnia 2001 r., spoczywa na cmentarzu parafialnym w Limanowej.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Kądziołka W., Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednarczyka, Kraków 2004.
2. Kumor B., Diecezja tarnowska, Kraków 1985.

Fotografie

1. Piotr Bednarczyk (fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie).