Jan Bałut (1893-1943) – nauczyciel


Jan Józef Michał Bałut (wcześniej nazywał się Jan Achatz) urodził się 14 listopada 1893 r. w Wiedniu. Po śmierci matki na stałe zamieszkał z ojcem w Skrzyszowie. Ukończył szkołę ludową w Skrzyszowie, 3 klasy szkoły wydziałowej im. M. Kopernika i  seminarium nauczycielskie w Tarnowie.  Maturę zdał 6 października 1905 r. Ukończył też kurs przedmiotów humanistycznych. 

W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 r. został zmobilizowany i do 1916 r. służył w 32. Pułku piechoty. Od 1 września 1916 r. rozpoczął pracę w szkole ludowej w Mesznej Szlacheckiej, następnie w Skrzyszowie w 1919 r.  oraz Łękawicy w 1920 r.

W trakcie wojny polsko - bolszewickiej wstąpił do wojska. W działaniach wojennych brał udział od 15 sierpnia do 30 października 1920 r. Po zdemobilizowaniu pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w 1920 r. w Karwodrzy, a potem im. M. Kopernika w Tarnowie. 7 marca 1923 r.  uzyskał kwalifikacje do nauczania w szkole powszechnej. Od  listopada 1939 r.  do  maja 1943 r. pracował w tajnym nauczaniu. Zmarł po długiej chorobie 20 października w 1943 r.

dr hab. Edmund Juśko prof. KULBibliografia

Dokumenty:
1. Ankieta  ZNP.
2. Józef  Siwak ps. „Waligóra” jako uczeń szkoły w Buchcicach, (własność autora).
3. Kataster nauczycieli szkół powszechnych założony wskutek rozporządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego  z dnia 1 marca 1921 roku - AP o/Tarnów.

Opracowania:
1. Pytko S., Z dziejów szkoły podstawowej im. M. Kopernika  w Tarnowie, Tarnów 1984.
2. Sypek A., Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Tarnowie, „Rocznik Tarnowski”, Tarnów 1994.

Czasopisma:
1. Informator Tarnowski 1927.

Fotografie

1. Jan Bałut – ze zbiorów P. Olszówki – zbiór.