Reklamy w tarnowskiej prasie międzywojennej (Hasło)











reklamy wybrała Małgorzata Budzik

Fotografie

1. Reklamy w tarnowskiej prasie międzywojennej – zbiór (fot. z: „Hasło” 1930-1932, nr różne).