Zygmunt Wysocki (1896-1951) – nauczyciel

Zygmunt Wysocki urodził  się w 1896 r. w Podegrodziu k. Nowego Sącza. Był synem organisty Jakuba i Franciszki. Ukończył 4 klasy szkoły ludowej, gimnazjum w Nowym Sączu.

W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej, w której dosłużył się stopnia podoficerskiego. Walczył na froncie włoskim i bałkańskim. Po wojnie podjął pracę w Mikluszowicach k. Bochni. W 1929 r. ukończył  Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Do 1932 r. pełnił funkcję kierownika szkoły powszechnej w Nowym Wiśniczu. W 1932 r. został przeniesiony do Tarnowa na stanowisko kierownika  szkoły powszechnej im. M. Kopernika. W sierpniu  1939 r. został zmobilizowany. Brał udział w kampanii wrześniowej. W chwili rozpoczęcia wojny  objął stanowisko naczelnika policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Po kilku dniach ewakuował się na Wschód. Po 17 września próbował przedostać się do Warszawy, by wziąć udział w jej obronie. Do Tarnowa powrócił w październiku.

W czasie  okupacji należał do AK i czynnie uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie pracował w szkole im. M. Kopernika (kierownik do 1950 r.). Zrezygnował z tego stanowiska ze względu na zły stan zdrowia i został przeniesiony  jako nauczyciel do szkoły im. M. Konopnickiej.

Zmarł 6 listopada 1951 r. w Tarnowie. Odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1933 r.) i Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Działał w ZNP.

dr hab. Edmund Juśko prof. KUL

Bibliografia

Dokumenty:
1. Sterkowicz Cz., (materiał własny).

Opracowania:
1. Pytko S., Z dziejów szkoły podstawowej nr 4 im. M.Kopernika w Tarnowie, Tarnów 1984.
2. Sterkowicz Cz., Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 1983.
3. Sypek A., Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Tarnowie,  „Rocznik Tarnowski”, Tarnów 1994.