Reklamy z czasów galicyjskich (Kalendarz „Tarnowianin”)
reklamy wybrał Jarosław Zbrożek

Fotografie

1. Reklamy z czasów galicyjskich – zbiór (fot. z:  Kalendarz „Tarnowianin” na rok 1914).