Zofia Machalska (1884-1971) – nauczycielka

Zofia Maria Machalska urodziła się 26 marca 1884 r. w Tarnowie jako córka Stanisława i Julii z Czajkowskich. Ukończyła szkołę ludową, wydziałową, seminarium nauczycielskie, 3-letni Wyższy Kurs Naukowy. Maturę zdała 18 czerwca 1903 r.

26 lutego 1906 r. uzyskała uprawnienia do nauczania w szkołach pospolitych, a 20 lutego 1908 r. w szkołach wydziałowych. W 1930 r. uzyskała dyplom nauczyciela robót ręcznych, a w 1931 r. dyplom egzaminu z pedagogiki. W 1932 r. ukończyła kurs pedagogiczny w Sanoku. Wcześniej podobny kurs ukończyła w Jenie w 1913 r.

Jej miejsca pracy to między innymi w Tarnowie szkoła im. F. Józefa (od 1 września 1904 do 18 września 1905 r.), szkoła wydziałowa żeńska (od 18 września 1905 do 1 sierpnia 1913 r.),  szkoła im. H. Sienkiewicza (od 1 sierpnia 1913 do 31 grudnia 1920 r.), gimnazjum im. Bł. Jadwigi. W Prywatnej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej pracowała od 1928 r. Pracowała też w szkole im. M. Konopnickiej (od 1 stycznia 1921 do 30 kwietnia 1943 r.).

W 1922 r. zorganizowała bibliotekę w szkole im. M. Konopnickiej. 30 kwietnia 1943 r. została zwolniona z pracy przez władze okupacyjne za odmowę przyjęcia obywatelstwa niemieckiego. W 1938 r. została odznaczona „Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę”. Od 1 września 1940 r. do 18 stycznia 1945 r. pracowała w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu podjęła 18 stycznia 1945 r. pracę w szkole podstawowej im. M. Konopnickiej. Na emeryturę przeszła w 1948 r.

Zmarła w 1971 r. Pochowana została na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

dr hab. Edmund Juśko prof. KUL

Bibliografia

Dokumenty:
1. Ankieta Min. Oświaty z 1946 r.
2. Ankieta ZNP.
3. Kataster nauczycieli szkół powszechnych założony wskutek rozporządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego z dnia 1 marca 1921 roku - AP o/Tarnów.
4. Kronika szkoły powszechnej im. M. Konopnickiej
5. Sterkowicz Cz., (materiał własny).
6. Teczka akt osobowych. Archiwum Państwowe w Tarnowie.

Opracowania:
1. Łabno J., Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Tarnowie 1879-1979, Tarnów 1979.
2. Sterkowicz Cz., Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 1983.

Czasopisma:
1. Informator Tarnowski, Tarnów 1927.