Władysław Olszowski (1893-1973) – nauczyciel

Władysław Jan Olszowski urodził się 14 czerwca 1893 r w Łapczycy, w powiecie bocheńskim. Był synem Franciszka i Agnieszki z Jachymów. Ukończył szkołę ludową,  4 klasy  gimnazjum w 1910 r., seminarium nauczycielskie w  Tarnowie. Maturę zdał 4 czerwca  1914 r. w  Tarnowie. Uprawnienia do pracy w szkołach  pospolitych uzyskał 1 marca 1917 r.

W 1926 r. ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Karkowie (przedmioty humanistyczne). Pracował między innymi w szkole w Woli Rzędzińskiej (od 1  września 1914 r.), w Tarnowie w szkole im. K. Brodzińskiego (od 1 września 1915 r. do 31 sierpnia 1940 r.).

Był aktywnym działaczem ZNP oraz  członkiem tajnego nauczania p.s. „Żelazko” (od września 1939 r. do stycznia 1945 r.). Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł 30 września. Po powrocie do Tarnowa w listopadzie 1939 r. podjął pracę w szkole im. T. Kościuszki. Pełnił funkcję przewodniczącego Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Tarnowie. Od 1 września 1948 r. pracował na stanowisku nauczyciela szkoły im. K. Brodzińskiego i M. Kopernika. 

Za pracę zawodową i społeczną  był odznaczony: Srebrnym Medalem za Długoletnią Pracę (1939 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1936 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1966 r.).

Na emeryturę przeszedł 31 września 1968 r. Zmarł 11 stycznia 1973 r. w Tarnowie.

dr hab. Edmund Juśko prof KUL

Bibliografia

Dokumenty:
1. Ankieta ZNP.
2. Kataster nauczycieli szkół powszechnych założony wskutek rozporządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego z dnia 1 marca 1921 roku - AP o/Tarnów.
3. Sterkowicz Cz., (materiał własny).
4. Teczka akt osobowych. Archiwum Państwowe w Tarnowie.

Opracowania:
1. Pytko S.,  Z dziejów szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie, Tarnów 1984.
2. Sterkowicz Cz., Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 1983.

Czasopisma:
1. Informator Tarnowski, Tarnów, 1927.