Pomnik króla Władysława Łokietka


W 2007 r. w środowisku tarnowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Towarzystwa Przemysłowego powstał pomysł ufundowania pomnika króla Władysława Łokietka, który stanąłby w Tarnowie. W tym samym roku przeprowadzono wstępne rozmowy ze znanym rzeźbiarzem prof. Czesławem Dźwigajem – dziekanem Wydziału Rzeźby Krakowskiej ASP, późniejszym wykonawcą rzeźby pomnika oraz znaleziono odpowiednie miejsce na jego lokalizację na ulicy Wałowej między kamienicami nr 7 i 9.

Idea budowy pomnika spodobała się władzom miasta Tarnowa. Rada Miejska Uchwałą nr XXI/311/2008 z dnia 15 maja 2008 r. wyraziła zgodę na budowę pomnika króla Władysława Łokietka w/w miejscu. Fundatorami pomnika były osoby prywatne oraz miejscowi przedsiębiorcy, którzy przekazali na ten cel kwotę 150 tyś zł. Aranżację skweru wokół pomnika w kwocie 300 tyś zł. sfinansowało Centrum Handlowo-Usługowe Galeria Tarnovia TK Development.

Rzeźba pomnika wykonana jest z brązu i ma 3,5 m. wysokości. Przedstawia króla Władysława Łokietka trzymającego w lewej dłoni miecz, a w prawej akt lokacyjny Tarnowa z wygrawerowanym herbem miasta. Owalny cokół na którym stoi rzeźba wykonany został z betonu i wykończony granitowa kostką, mierzy 1,5 m wysokości.

Uroczystość odsłonięcia pomnika miała miejsce 2 lipca 2009 r. 

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1.  Proć Z., Pomnik Króla Władysława Łokietka, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Czasopisma:
1. „Temi” 2008, nr 1.
2. „Temi” 2009, nr 26.

Strony internetowe:
1. Pałach M., Tarnowskie pomniki, Tarnowskie Centrum Informacji. [Online].
Protokół dostępu: http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/.../Tarnowskie-pomniki. [5.03.2013 r.].

Fotografie

1. Pomnik króla Władysława Łokietka – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).