Pomnik Andrzeja Małkowskiego


19 września 2008 r. podczas Zlotu ZHP Chorągwi Krakowskiej w Tarnowie odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik Andrzeja Małkowskiego, twórcy polskiego skautingu i harcerstwa, który stanął z inicjatywy tarnowskich harcerzy na skwerze Andrzeja Małkowskiego przy ulicy Krakowskiej.

Pomnik został wykonany przez Michała Porębę według własnego projektu. Ma formę popiersia, z lilią skautową i napisem „Czuwaj!” umieszczonym na betonowym cokole. W cokół ten wmurowano „tubę czasu” wypełnioną pamiątkami, dokumentami i czasopismami harcerskimi oraz prasą codzienną. Nieopodal pomnika ustawiono trzy drewniane totemy symbolizujące trzy segmenty ruchu harcerskiego: zuchów, harcerzy i instruktorów, oraz tablicę informacyjną z biogramem Andrzeja Małkowskiego.  

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Smagacz A., Pomnik Andrzeja Małkowskiego, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Fotografie

1. Pomnik Andrzeja Małkowskiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).