Jadwiga Wanda Chwalibińska (1905-1944) – nauczycielka

Jadwiga Wanda Chwalibińska urodziła się 19 stycznia 1905 r. w Nadwornej w woj. stanisławowskim. Ukończyła Szkołę Powszechną w Gorlicach, a następnie Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie, gdzie uzyskała dyplom nauczyciela szkół powszechnych.

W 1927 r. zdała maturę gimnazjalną w Krakowie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla prywatystów. Studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1933 r. otrzymała dyplom magistra filozofii w zakresie historii.

Przez kilka lat uczyła w Prywatnej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej w Tarnowie historii i języka niemieckiego. Od 1929 r. pracowała nad rozprawą doktorską o rodzie Prusów. Od 1938 r. organizowała z ramienia Komisji Atlasu Historycznego PAU pracę nad atlasem Romera, później z ramienia Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. W 1939 r. wyjechała wraz z Kuratorium Pomorskim z Torunia do Milanówka pod Warszawą. Następnie krótko pracowała w Radomiu w Wydziale Oświatowym Zarządu Miejskiego. Od 16 grudnia 1940 r. pracowała w Krakowie, pełniąc funkcję sekretarki w Archiwum Państwowym.

Zmarła w Krakowie na gruźlicę  22 lutego 1944 r., pochowana została na Cmentarzu Rakowickim. Prof. W. Semkowicz wydał pośmiertnie w Toruniu w 1948 r. jej rozprawę doktorską – cenną i źródłową pracę z zakresu heraldyki „Ród Prusów w wiekach średnich”.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Semkowicz W., Życiorys J.W. Chwalibińskiej, [w:] J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948. 

Czasopisma:
1. Jaśkiewicz B., Opas T., Życie naukowe Tarnowa (1919-1939), „Rocznik Tarnowski” 1993, nr 3.