Kościół pw. św. Trójcy na „Terlikówce”


Kościół pw. św. Trójcy na „Terlikówce” powstał z inicjatywy księdza Łukasza Godzinki (na belce tęczowej zachował się napis: Laudibus extruxit divinis ipse Godzinka – na Chwałę Bożą wzniósł Godzinka) w II połowie XVI wieku.
 
Kościół jest budowlą drewnianą, konstrukcji zrębowej, szalowany, o płaskim stropie, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie z trzema ołtarzami, przy którym znajduje się zakrystia i przedsionek. Świątynia posiada siodłowy pobity gontami dach oraz wieżę konstrukcji słupowej, nakrytą hełmem barokowym z latarnią.

W 1597 r. nastąpiła konsekracja kościoła i ołtarza głównego której dokonał biskup krakowski Jerzy Radziwiłł. Od roku 1600 w ołtarzu głównym znajduje się obraz Trójcy Św. na desce, pędzla nieznanego malarza.

W II połowie XIX wieku kościół był w tak złym stanie technicznym iż były poważne plany jego rozbiórki. Jednak dzięki działaniom księdza Michała Króla, ówczesnego proboszcza katedry, udało się zachować ten cenny zabytek. W 1858 r. przeprowadzono remont kościoła który został sfinansowany przez księcia Władysława Sanguszkę oraz bogatych mieszczan tarnowskich.

Po zakończeniu II wojny światowej, ówczesny proboszcz parafii katedralnej ksiądz Jan Bochenek zlecił księdzu Wojciechowi Kani prowadzenie w kościele systematycznego duszpasterstwa. W 1995 r. ustanowiono na Terlikówce odrębną parafię, wydzielając ją z parafii katedralnej. Rok później rozpoczęto gruntowny remont kościoła. Zakres prac obejmował: konserwacje ścian, odnowienie ołtarza głównego oraz obu bocznych, założenie elektrycznego ogrzewania, wymianę podłogi drewnianej na ceramiczną. Uruchomiono również organy i ufundowano nowy dzwon, który zawisł obok kościoła na stalowej dzwonnicy. Nad całością remontu czuwał ksiądz Władysław Pachota ówczesny proboszcz parafii.

Jarosław Zbrożek

Lokalizacja

 
Galeria 2011 r.(kliknij tutaj) – fot. Jarosław Zbrożek

Bibliografia
Opracowania:
1. Krupiński A. B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Tarnów 1989.
2. Leniek J., Herzig F.,  Leśniak F., Dzieje Miasta Tarnowa, Tarnów 1911.
3. Leo A., Kościół pw. Św. Trójcy na „Terlikówce” [w:] Tarnów - Zabłocie - Wielki Przewodnik, t. 18, red. S. Potępa, Tarnów 2008.
4. Talarek K., Parafia Trójcy Przenajświętszej [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.