Maria Adolfina Gucwa (1909-2000) – nauczycielka

Maria Adolfina Gucwa urodziła się 21 listopada 1909 r. w Tarnowie jako córka Stanisława i Stanisławy z Sabalów. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku filologia polska w 1930 r.

W latach 1931-32 odbyła bezpłatną praktykę nauczycielską w I Gimnazjum w Tarnowie, jednocześnie pracując w latach 1931-36 w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Tarnowie. W 1935 r. rozpoczęła pracę w Gimnazjum Krawieckim w Tarnowie, gdzie pracowała do 1 sierpnia 1946 r. jako kierowniczka oraz nauczyciel języka polskiego. Ponadto w latach 1935-36 pracowała w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej w Tarnowie.

W czasie okupacji w latach 1939-40 pozostawała formalnie bez pracy, w latach 1940-45 uczyła w Szkole Handlowej w Krakowie. 18 lutego 1945 r. ponownie uruchomiła Gimnazjum Krawieckie w Tarnowie w budynku obecnego Przedszkola nr 17 przy ul. Kościuszki. Do 1 sierpnia 1946 r. pełniła funkcję dyrektora w Gimnazjum Krawieckim oraz Publicznej Szkole Dokształcającej w Tarnowie. Następnie przeniesiona do Wrocławia, gdzie do 1948 r. była kierownikiem Państwowej Szkoły Przemysłu Odzieżowego, jednocześnie do 1947 r. pełniąc funkcję kierowniczki Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej nr 2. W latach 1948-49 pełniła funkcję wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu. W latach 1950-59 r. pracowała jako polonistka w Państwowej Szkole Przemysłu Odzieżowego we Wrocławiu – obecnie jest to Zespół Szkół Gastronomicznych. Na własną prośbę od 1960 r. pracowała w zaocznym Technikum we Wrocławiu. W latach 1962-63 była dyrektorem Szkoły Ekonomicznej. 

Zmarła we Wrocławiu 24 lutego 2000 r. została pochowana na wrocławskim cmentarzu „Psie Pole”.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Czosnyka M., Rocznik Szkoły Szczepanika 2008, Tarnów 2008.