Pomnik Sándora Petöfiego


Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Bema w  Tarnowie w maju 1985 r., węgierska delegacja z województwa Bacs-Kiskun oraz z miasta Kiskörös ofiarowała obywatelom Tarnowa popiersie Sándora Petöfiego. Zostało ono wykonane z brązu przez Gustawa Pálfy`a. Władze miasta Tarnowa z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Węgier postanowiły, że dar węgierskiej delegacji zostanie wykorzystany jako element pomnika adiutanta gen. Józefa Bema.

Pomnik stanął na skwerze przy ulicy Krakowskiej. Popiersie ustawiono na murowanym, oblicowanym granitem cokole na tle betonowej kompozycji przestrzennej wg projektu Andrzeja Trybulskiego.

Uroczystość odsłonięcia miała miejsce 5 czerwca 1986 r. w obecności delegacji z Węgier, w skład której wchodzili: dr Laszlo Bodoczky (I sekretarz Komitetu Miejskiego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w Kecskemet), Istvan Juhasz (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kiskörös), Istvan Lagzi (Dyrektor Instytutu Kultury Węgierskiej w Warszawie) oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego z Zakładami Azotowymi w Tarnowie kombinatu chemicznego w Kazincbarcika.

Aktu odsłonięcia wspólnie dokonali Laszlo Bodoczky oraz Henryk Kozioł (I Sekretarz KM PZPR w Tarnowie).

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Smagacz A., Pomnik Sándora Petöfiego, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Czasopisma:
1. „Temi” 1986, nr 24.

Fotografie

1. Pomnik Sándora Petöfiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).