Franciszka Czernecka (1881-1963) – nauczycielka

Franciszka Czernecka urodziła się 25 listopada 1881 r. w Tarnowie jako córka Franciszka i Elżbiety z Wertzów. Uczęszczała do szkoły wydziałowej w Tarnowie i we Lwowie. W 1905 r. ukończyła z wyróżnieniem Seminarium Nauczycielskie w Przemyślu.

Pracowała w następujących placówkach: w Szkole Podstawowej w Klikowej 1905-09, w Szkole Wydziałowej im. S. Staszica w Tarnowie 1909-10, w Szkole Wydziałowej im. Franciszka Józefa I (potem im. M. Konopnickiej) 1910-48.

Od 1933 r. do 30 września 1948 r. pełniła obowiązki dyrektora szkoły. Ponadto od 1925 r. pracowała w Prywatnej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej w Tarnowie jako nauczycielka gimnastyki. Po zimowisku w Kuźnicach, gdzie zetknęła się z ruchem skautingu, w styczniu 1914 r. założyła w szkole I Drużynę Skautową Żeńską im. Emilii Plater. W lipcu 1914 r. wzięła udział w miesięcznym kursie w Skolem. Po powrocie do Tarnowa wraz ze starszymi skautkami prowadziła kuchnię dla legionistów. W okresie inwazji rosyjskiej przebywała z rodziną w Czechach, gdzie zorganizowała szkołę powszechną dla dzieci polskich. W latach 1917-23 prowadziła w Tarnowie bursę dla dziewcząt. W listopadzie 1918 r. była członkiem Komitetu przejmującego władzę z rąk austriackich w  mieście. W latach 1917-32 pracowała w II Prywatnym Seminarium Nauczycielskim, nauczając j. niemieckiego i gimnastyki. W 1943 r. odmówiła podpisania volkslisty i została przeniesiona przez władze okupacyjne w stan spoczynku. Prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie pracowała do 1948 r., kiedy to w okresie rozpoczynających się represji została przeniesiona w stan spoczynku.

Zmarła w Tarnowie 1 października 1963 r., pochowana na Starym Cmentarzu, w kwaterze XI. Jej siostra Maria Czernecka była dyrektorem Seminarium Nauczycielskiego im. bł. Kingi.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Pachowicz M., Czernecka Franciszka, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.