Ludwika Rozsay (1867-1944) – nauczycielka

Ludwika Rozsay urodziła się 24 sierpnia 1867 r. w Tarnowie jako córka Wilhelma i Cecylii z domu Henner. Ukończyła 8-klasową szkołę Sióstr Urszulanek i 8-klasową szkołę wydziałową – zdała egzamin specjalny z j. francuskiego. Egzamin dojrzałości zdała w 1888 r. w Krakowie.

Pracowała w wielu szkołach tarnowskich: w Szkole Wydziałowej Żeńskiej 1890-93; w 4-klasowej szkole żeńskiej na Grabówce 1893-95; od 1895 r. w Szkole Wydziałowej Żeńskiej im. Franciszka Józefa, która mieściła się w obecnym budynku Poczty Głównej przy ul. – naówczas Koszarowej, obecnie A. Mickiewicza. W lutym 1918 r. została mianowana na stanowisko dyrektorki tej placówki przez Radę Szkolną Krajową. Swoją funkcję objęła 19 marca 1918 r. 29 października 1922 r. zmieniono patrona szkoły – nadano szkole oficjalnie imię Marii Konopnickiej. Pomimo zmiany organizacji polskiego szkolnictwa, aż do 1 stycznia 1925 r. Szkoła Powszechna im. Marii Konopnickiej miała 9 klas. Kiedy zlikwidowano dwie ostatnie klasy, pojawił się problem z dalszą edukacją dziewcząt Wówczas Ludwika Rozsay zdecydowała się otworzyć 3-klasową Prywatną Średnia Szkołę Zawodową Żeńską, której była dyrektorką do 1928 r., kiedy to z powodu choroby przeszła na emeryturę. W czasie okupacji mieszkała w Tarnowie.

Zmarła 27 marca 1944 r., została pochowana na Starym Cmentarzu w Tarnowie, w grobowcu rodziny Tabeau.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Dokumenty:
1. Kronika Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej.
2. Księga protokołów Prywatnej Szkoły Zawodowej Żeńskiej 1925-1933, AP Tarnów.

Opracowania:
1. Czosnyka M., Rozsay Ludwika, [w:] „Encyklopedia Tarnowa”, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.
2. Czosnyka M., „Rocznik Szkoły Szczepanika”, Tarnów 2008.
3. Juśko E., Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2005.
4. Sypek A., Cmentarz Stary w Tarnowie. Przewodnik, t. II, Tarnów 1994.