Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Dąbrowskiego


Przydrożna kapliczka św. Jana Nepomucena znajduje się w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego. Zbudowana została w I poł. XIX wieku w stylu neogotyckim. Jest to budowla murowana w kształcie słupa, otynkowana, kryta blachą w formie ośmiobocznej altany otwartej czterema ostrołukowymi arkadami, z trójkątnie zakończonymi szkarpami na narożnikach. Wewnątrz kapliczki znajduję się kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena w stylu barokowym z I poł. XIX wieku. W latach 90-tych XX wieku w czasie remontu kapliczka została cofnięta o parę metrów od ulicy Dąbrowskiego.

Św. Jan Nepomucen (Jan Welfin) urodził się ok. 1350 r. w Pomuku (Nepomuku) w Czechach. W 1370 r. jako kleryk pełnił funkcję notariusza w kurii biskupiej w Pradze, święcenia kapłańskie przyjął prawdopodobnie w 1380 r. W latach 1381-1387 studiował prawo kanoniczne w Pradze i Padwie. Następnie piastował godność kanonika kolegiaty praskiej św. Idziego, a w 1389 r. mianowany został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana z Jenstjena. W związku z konfliktem pomiędzy królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy i w 1393 r. został uwięziony. Następnie zrzucono go z mostu Karola do rzeki Wełtawy.

Św. Jan Nepomucen jest patronem Pragi, jezuitów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy, mostów i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią i suszą. Z tego powodu figury św. Jana Nepomucena spotyka się nie tylko przy mostach i rzekach, ale i w okolicy skrzyżowań dróg, a także na placach publicznych i przy kościołach.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej - tekst, red. J. Rzepa, Tarnów 1983.

Strony internetowe:
1. Jan Nepomucen. Wikipedia. [Online].
Protokół dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomucen. [4.09.2013 r.].

Fotografie

1. Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Dąbrowskiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).