Maria Franciszka Machalska (1888-1983) – nauczycielka

Maria Franciszka Machalska urodziła się 3 listopada 1888 r. w Tarnowie jako córka Stanisława i Julii z Czajkowskich. Brat Tadeusz był dyrektorem III Gimnazjum w Tarnowie, siostra Zofia również była nauczycielką.

Ukończyła 5-klasową szkołę wydziałową, roczny Wyższy Kurs Nauczycielski. Egzamin dojrzałości zdała w 1908 r. w Tarnowie. Patent kwalifikacyjny do szkół pospolitych otrzymała w 1911 r. w Krakowie, zaś do szkół wydziałowych w 1914 r. Pracowała w szkołach tarnowskich: w Szkole w Klikowej 1908-11; w Szkole wydziałowej żeńskiej 1911; w 4-klasowej szkole im. J. Słowackiego 1911-12; w 4-klasowej szkole im. Staszica 1912-16; w 4-klasowej im. Czackiego 1916-18; w 4-klasowej szkole pospolitej im. J. Słowackiego 1918-19. Od września 1919 r. w Szkole im. Franciszka Józefa – potem M. Konopnickiej. W Prywatnej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej od 1925 r. uczyła j. polskiego, śpiewu, pełniła również funkcję sekretarki. 

Zmarła 26 września 1983 r. w Tarnowie, pochowana została na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Mieczysław Czosnyka

Biliografia

Opracowania:
1. Juśko E., Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2005.