Zofia Helena Przybyłkiewicz (1876-1949) – nauczycielka

Zofia Helena Przybyłkiewicz urodziła się 25 kwietnia 1876 r. w Tarnowie, jako córka Józefa Pankowicza i Marii z Mogilańskich. Ukończyła 4-klasową Szkołę Wydziałową i 8-klasowy Zakład Wychowawczy Sióstr Urszulanek. Egzamin dojrzałości zdała w 1896 r. w Tarnowie.

Patent kwalifikacyjny do szkół pospolitych otrzymała w 1897 r. w Krakowie z uzdolnieniem do nauczania j. niemieckiego, zaś do szkół wydziałowych w 1899 r. Pracowała w następujących szkołach w Tarnowie: praktyka bezpłatna 1895; w Szkole Męskiej im. K. Brodzińskiego 1896-99; w Szkole im. T. Kościuszki 1899-1900; w Szkole im. S. Konarskiego 1900-01; w Szkole im. Cesarza Franciszka Józefa I 1901-05; w Szkole im. S. Konarskiego 1905-09; w Szkole im. S. Staszica 1909; w Szkole im. J. Słowackiego 1909-11; od 20 września 1911 r. została tymczasowym kierownikiem Szkoły im. H. Sienkiewicza; ponownie w Szkole im. Cesarza Franciszka Józefa I od 1912 r.. Współorganizatorka szkoły krawieckiej wraz z L. Rozsay. 

W pierwszym roku działalności PŚSZŻ była wychowawczynią klasy I, uczyła ponadto j. francuskiego i historii. Od czerwca 1928 r. zastępowała chorą dyrektorkę zakładu – L. Rozsay. Dnia 28 marca 1928 r. zmarł jej mąż Władysław Roman Przybyłkiewicz, syn Ignacego Przybyłkiewicza. Od września 1928 r. do końca 1933 r. dyrektorka Prywatnej Średniej Szkoły Zawodowej Żeńskiej w Tarnowie. Przeniesiona przez władze na emeryturę po 36 latach pracy. Mieszkała wówczas w Tarnowie. Miała dwóch synów: Zygmunta (1905-1968) – konsula RP w Australii oraz Zdzisława (1908-1996) profesora mikrobiologii UJ. 

Zmarła 5 stycznia 1949 r. w Bytomiu, tam też spoczywa.

Mieczysław Czosnyka

Bibliografia

Opracowania:
1. Czosnyka M., Przybyłkiewicz Zofia, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Czasopisma:
1. Czosnyka M., Poczet dyrektorów Szkoły Szczepanika, „Rocznik Szkoły Szczepanika 2008”, nr 3.