10 lat Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych - kalendarium

7 października 2003 r.  
Zarząd Stowarzyszenia ,,Szwadron Jazdy RP” z siedzibą w Warszawie podjął uchwałę o powołaniu Oddziału Stowarzyszenia ,,Szwadron Jazdy RP” – Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych z siedzibą w Tarnowie.

29 stycznia 2004 r.   
W Tarnowie, na terenie PSK w Klikowej odbyło się zebranie członków założycieli, na którym wyłoniono Prezesa i Członków Zarządu Oddziału.

3 maja 2004 r.         
Pierwszy publiczny występ sekcji konnej przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Tarnowie. Oddział konny wystąpił w historycznych mundurach Legii Naddunajskiej z 1807 r. 

23 czerwca 2004 r.  
Starosta Tarnowski Michał Wojtkiewicz poinformował Zarząd Oddziału, że ,,przyjmuje Honorowy Patronat nad Tarnowskim Oddziałem Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych”. 

24 czerwca 2004 r.  
Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę , w której wyraziła zgodę na eksponowanie herbu Gminy Miasta Tarnowa w logo Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych oraz na odznaczeniach i proporcu tego Oddziału.

30 czerwca 2004 r.   
Prezydent miasta Tarnowa Mieczysław Bień powiadomił Zarząd Oddziału, że obejmuje Patronat nad Tarnowskim Oddziałem Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP.

9 listopada 2004 r. 
Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy to traktować jako formalny akt kolejnego reaktywowania historii tej jednostki. 
 
10 czerwca 2005 r.  
Po raz pierwszy po wojnie i w historii tarnowskiego szwadronu odbyły się na terenie byłych koszar kawalerii w Tarnowie, przed historycznym pomnikiem 5. PSK uroczystości Święta Pułku (przypadające na 9 czerwca). Szwadron wystąpił w pełni umundurowany w barwach 5. PSK i wyposażony w kawaleryjskie rzędy końskie.

4 listopada 2007 r.   
Konsul Generalny Republiki Czech w Polsce wyróżnił Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. PSK medalem Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej ,,za propagowanie historii Bitwy pod Łowczówkiem i podtrzymywanie pamięci o poległych w bitwie żołnierzach i legionistach”.

6 czerwca 2008 r.     
Przeprowadzona została, przy wydatnej pomocy Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, sesja popularno-naukowa ,,Historia i tradycje 5. Pułku Strzelców Konnych”. W ramach konferencji odbyła się promocja publikacji popularno-naukowej, wydanej staraniem Starostwa Powiatowego w Tarnowie, pod redakcją dr. hab. Edmunda Juśko pt. 5.Pułk Strzelców Konnych. Historia – pamięć – tradycja.
8 czerwca 2008 r.      
Z inicjatywy tarnowskich kawalerzystów przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa i Starostwa Powiatowego w Tarnowie odsłonięta została na kościele XX. Misjonarzy w Tarnowie tablica pamiątkowa (proj. Łukasz Jewuła, Zbigniew Radoń) przypominająca, że w latach 1919-1939 kościół ten pełnił rolę kościoła garnizonowego dla żołnierzy 5. Pułku Strzelców Konnych i 16. Pułku Piechoty. Tablicę odsłonili: Starosta Tarnowski – Mieczysław Kras i Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa – Henryk Słomka-Narożański, a poświęcił ks. prałat Zygmunt Kostrzewa.


2 września 2009 r.     
W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w mieście Woźniki na Górnym Śląsku w  miejscu gdzie 5. PSK rozpoczął walkę, umieszczona została na odnowionym pomniku poświęconym obrońcom Ojczyzny i bohaterom września 1939 r. odznaka pułkowa ,,piątki” – obok istniejącej odznaki 3. Pułku Ułanów Śląskich, która dokumentuje główny wysiłek zbrojny żołnierzy 5. Pułku Strzelców Konnych w obronie Woźnik. Uroczystości rocznicowe zorganizowano przy współpracy Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. PSK z samorządami: Powiatu Tarnowskiego, Powiatu Lublinieckiego i Gminą Woźniki, która ufundowała wykonanie i zamontowanie odznaki pułkowej.
19 września 2009 r.    
W miejscowości Pańków k. Tarnawatki (Powiat Tomaszowski), w miejscu gdzie 5. PSK stoczył ostatnią walkę we wrześniu 1939 r., odsłonięta została tablica pamiątkowa (proj. Łukasz Jewuła) w hołdzie żołnierzom 5. Pułku Strzelców Konnych Krakowskiej Brygady Kawalerii. Tablicę odsłonił Jerzy Chodań – syn poległego pod Tarnawatką dowódcy 2. szwadronu rtm. Jarosława Chodania, a poświęcił ks. arcybiskup Bolesław Pytlak. Uroczystości odsłonięcia tablicy zorganizowano przy współpracy tarnowskich kawalerzystów z samorządami: Powiatu Tarnowskiego, Powiatu Tomaszowskiego i Gminy Tarnawatka. Tablicę ufundowało Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Tarnowski Oddział Jazdy im. 5.Pułku Strzelców Konnych.
12 września 2009 r.
Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych bierze udział w pierwszej Wielkiej Rewii Kawaleryjskiej w Starej Miłośnie k. Warszawy. Rewia zorganizowana przez Stowarzyszenie ,,Szwadron Jazdy RP” odbyła się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i Prezydenta Miasta Warszawy.
            
30 października 2009 r.    
W Tarnowie, na terenie byłych koszar kawalerii im. ,,Jazdy Kłuszyńskiej” w miejscu, gdzie od 1923 r. stoi historyczny pomnik poświęcony oficerom i  żołnierzom 5. PSK poległym w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918-1921, odbyła się uroczystość nadania mu nazwy ,,Plac 5. Pułku Strzelców Konnych”. Pomnik 5. PSK został odrestaurowany przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Powiatu Tarnowskiego. Odnowiony Pomnik poświęcił ks. dr Piotr Gajda. Plac uporządkowano dzięki staraniom Gminy Miasta Tarnowa.
6 czerwca 2010 r.         
W bazylice katedralnej w Tarnowie odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych (projekt sztandaru Maciej Małozięć, Zbigniew Radoń), poprzedzona uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy 5. PSK. Sztandar poświęcił ks. biskup Władysław Bobowski – Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa. W akcie poświęcenia sztandaru uczestniczyli Honorowi Patroni Oddziału: Prezydent Miasta Tarnowa – Ryszard Ścigała i Starosta Tarnowski – Mieczysław Kras.13 czerwca 2010 r.        
W Wojniczu odbyły się główne uroczystości Święta Pułku, podczas których nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru Tarnowskiemu Oddziałowi Jazdy im. 5. PSK. Sztandar odbierał z rąk Starosty Tarnowskiego Mieczysława Krasa i przedstawiciela Prezydenta Miasta Tarnowa Romualda Rojka – dowódca Oddziału rtm. Zbigniew Radoń.15 kwietnia 2013 r.       
W Tarnowie, w Alei Dębów Katyńskich odbyła się uroczystość posadzenia symbolicznych Dębów Pamięci i odsłonięcia dwóch pamiątkowych tablic z nazwiskami  oficerów i żołnierzy 5. Pułku Strzelców Konnych zamordowanych w Katyniu i w Charkowie. Odsłonięcia tablic dokonali: Posłanka na Sejm RP – Urszula Augustyn, Minister Sprawiedliwości – Jarosław Gowin, Prezydent Miasta Tarnowa – Ryszard Ścigała. Uroczystość odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa i przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa.

8 czerwca 2013 r.           
W Tarnowie na placu im. 5. Pułku Strzelców Konnych przed historycznym pomnikiem 5. PSK odbyły się główne uroczystości święta pułkowego, podczas których sztandar Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. PSK został odznaczony Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dekoracji sztandaru dokonał prezes ZR ZŻWP w Tarnowie ppłk Edmund Tyszka.                                      


9 czerwca 2013 r           
W Zakliczynie odbyły się jak co roku wspólne uroczystości Święto Pułku i Święto Powiatu Tarnowskiego, podczas których Starosta Tarnowski Roman Łucarz wyróżnił Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych ,,Groszem Ziemskim Tarnowskim” za ,,szczególne zasługi dla ziemi tarnowskiej”.

18 października 2013 r.
Odbyła się w Sali Lustrzanej w Tarnowie konferencja popularno-naukowa z udziałem władz Miasta Tarnowa, Powiatu Tarnowskiego, młodzieży i zaproszonych gości podsumowująca dziesięcioletni dorobek Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych.opracował płk Zbigniew Radoń

Bibliografia

Dokumenty:
1. Archiwum Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych.

Fotografie

1. Archiwum Starostwa Powiatowego w Tarnowie - zbiór.
2. Uroczystości wręczenia sztandaru Tarnowskiemu Oddziałowi Jazdy im. 5. PSK w Wojniczu (fot. Jarosław Zbrożek).
3. Tablica pamiątkowa na kościele XX. Misjonarzy (fot. Jarosław Zbrożek).