Tarnów, grudzień 2013 r.
Fotografie

1. Tarnów, grudzień 2013 r. – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).