Ulica Stanisława Konarskiego


Biegnąca przez Zabłocie ulica Konarskiego powstała z zachodniej części ulicy Gumniskiej, rozpoczynając swój bieg od skrzyżowania z ulicą Tuchowską kończąc na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Gumniskiej tworzy ważny ciąg komunikacyjny Tarnowa.

Do ciekawszych budowli zlokalizowanych przy ulicy Konarskiego należą: wybudowany w 1904 r. budynek 4-klasowej Szkoły Żeńskiej im. Stanisława Konarskiego (obecnie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego), klasycystyczny dwór podmiejski z początku XIX wieku (obecnie siedziba  Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), gmach tarnowskiego więzienia z 1927 r. oraz willa pod nr 9 (obecnie siedziba kancelarii notarialnej). Obecna nazwa ulicy została nadana w 1923 r.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Moskal K., Konarskiego Stanisława ulica, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.
2. Potępa S., Złota era Tarnowa, Tarnów 1998.

Fotografie

1. Ulica Stanisława Konarskiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).