Tarnowskie Studia Historyczne z punktami naukowymi


20 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. W załączonym do komunikatu wykazie znalazł się periodyk „Tarnowskie Studia Historyczne”, wydawany przez Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, przy współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

„Tarnowskie Studia Historyczne” znalazły się w części B wykazu czasopism naukowych (pozycja 2261), nie posiadających tzw. współczynnika wpływu impact factor (IF). Parametryzacji czasopism dokonuje Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych, który przyznał za publikacje w tarnowskim periodyku 2 punkty naukowe. Taka parametryzacja pisma będzie obowiązywała przez dwa lata, po czym będzie ono poddane ponownej ocenie. Jest to znaczący sukces wydawcy, szczególnie, że pismo powstało stosunkowo niedawno i do tej pory ukazały się jedynie jego dwa numery. Redakcja pisma pozyskała do współpracy w charakterze członków rady naukowej oraz recenzentów, znanych i cenionych polskich i zagranicznych historyków. Pismo jest również uwzględniane w krajowych bazach czasopism naukowych.

Bieżący tom rocznika przynosi artykuły koncentrujące się tematycznie wokół dziejów buławy hetmańskiej w dawnej Rzeczypospolitej. Wśród autorów są m.in. prof. Andrzej Chwalba, prof. Mirosław Nagielski, prof. Tomasz Ciesielski, prof. Edmund Juśko, dr Jacek Feduszka oraz mgr Kazimierz Bańburski. Tom zawiera również ciekawą rozmowę redakcyjną na temat dziejów hetmaństwa, przeprowadzoną w Tarnowie w 450. rocznicę śmierci hetmana Jana Tarnowskiego.

Powstanie i rozwój pisma to wysiłek przede wszystkim dwóch tarnowskich historyków - dra Pawła Juśko i dra Marcina Borysa. Pismo powstaje przy wsparciu m.in. Starostwa Powiatowego w Tarnowie i Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

dr Paweł Juśko