Romuald Wowkonowicz (1884-1939) – dyrektor PFZA (1929-1931)


Romuald Wowkonowicz urodził się 14 stycznia 1884 r. w Samborze jako syn Franciszka Romualda i Julii z domu Frey. Po ukończeniu studiów, na Politechnice Lwowskiej i uzyskaniu tytułu inżyniera-technika rozpoczął pracę zawodową w Gazowni Lwowskiej.

27 kwietnia 1911 r. został zatrudniony na stanowisku dyrektora w Gazowni Miejskiej w Tarnowie. W czasie gdy Romuald Wowkonowicz sprawował w/w stanowisko Gazownia Miejska w Tarnowie została znacznie rozbudowana. W późniejszym okresie pełnił funkcję dyrektora połączonych firm miejskich (Gazowni, Elektrowni i Wodociągów Miejskich). 1 lutego 1929 r. uzyskał od Rady Miejskiej roczny urlop bezpłatny i przez dwa miesiące pełnił funkcję dyrektora lwowskiego Polminu.
Następnie Romuald Wowkonowicz objął stanowisko dyrektora technicznego Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, a po śmierci pierwszego dyrektora PFZA, Tadeusza Zwisłockiego, został dyrektorem naczelnym „PFZA w budowie”, doprowadzając 18 stycznia 1930 r. do otwarcia fabryki. Na uroczystość przybył prezydent RP Ignacy Mościcki oraz wielu znakomitych gości. Tarnowska fabryka należała do najnowocześniejszych w ówczesnej Polsce.

30 stycznia 1930 r. Rada Miejska Tarnowa podjęła uchwałę o przeniesieniu Wowkonowicza na emeryturę. Rok później naczelnym dyrektorem PFZA został Eugeniusz Kwiatkowski a Wowkonowicz ponownie objął stanowisko dyrektora technicznego w/w fabryki, które sprawował do wybuchu II wojny światowej.

Romuald Wowkonowicz dzięki zajmowanemu stanowisku oraz poprzez swoje działania w wielu miejscowych towarzystwach był postacią znaną i cenioną w Tarnowie. Był m.in. prezesem tarnowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej, przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Harcerstwa, członkiem Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych (PZGWiTS) oraz Koła Łowieckiego w Tarnowie.

We wrześniu 1939 r. Romuald Wowkonowicz wraz z córką opuścił Tarnów i udał się do Lwowa, gdzie zmarł. 25 października 1939 r. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Łyczakowskim.

Romuald Wowkonowicz w 1919 r. poślubił Marię Teodorowicz (1895-1929), spokrewnioną z arcybiskupem ormiańskim ks. Józefem Teodorowiczem. Z tego małżeństwa urodziła się w 1919 r. córka Ewa Wowkonowicz (Glassgall). 

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Lichwała R., Wowkonowicz Romuald, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.
2. Menżyński M., Ludzie tarnowskiego gazownictwa, [w:] Szkice Tarnowskie nr 1, Tarnów 2010.

Strony internetowe:
1. Piekarski M., Romuald Wowkonowicz. [Online].
Protokół dostępu: http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/redakcjapoleca/487-romuald-wowkonowicz-1884-1939. [11.03.2014 r.].

Fotografie

1. Romuald Wowkonowicz – Szkice Tarnowskie nr 1, Tarnów 2010.