Kapliczka przy ul. Lwowskiej 136


Kapliczka przy ulicy Lwowskiej 136 powstała w II połowie XIX wieku. Jej fundatorem był Walenty Sadkowski. Zbudowano ją na rzucie prostokąta, z cegły. Jej trójspadowy dach pokryto blachą. Elewacja kapliczki jest tynkowana i zwieńczona gzymsem, natomiast narożniki zaakcentowane są lizenami. Wejście oraz otwory okienne zostały zamknięte arkadowo. W środku znajduje się XIX-wieczna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej - tekst, red. J. Rzepa, Tarnów 1983.

Fotografie

1. Kapliczka przy ul. Lwowskiej 136 – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).